Valdymo schema

MOKYKLOS VALDYMAS MOKYKLOS SAVIVALDA
Visuotinis dalininkų susirinkimas Mokyklos visuotinis susirinkimas
Mokyklos Koordinacinė grupė Mokytojų Kolegija
Mokyklos vadovas Mokinių parlamentas