Apie mokyklą

Vilniaus Valdorfo mokykla

yra nevalstybinė tėvų ir mokytojų bendruomenės įsteigta bendrojo lavinimo mokykla, ugdymą grindžianti Valdorfo pedagogikos sistema.

Mokykla yra didelės pasaulio Valdorfo mokyklų bendruomenės, kuri šiandien vienija virš tūkstančio mokyklų, dalis. Lietuvoje Valdorfo mokyklos veiklą reglamentuoja Netradicinio ugdymo koncepcija, bei Valdorfo pedagogikos koncepcija.

Mūsų mokyklos istorija prasidėjo 1995 metais, kai buvo suburta pirmoji Valdorfo pedagogikos klasė. Kiekvienais metais suburiant po naują pirmokų klasę, mokykla pamažu išaugo iki pilnos vidurinės mokyklos ir jau yra išleidusi virš dešimties abiturientų laidų. Tai atvirai ir drąsiai žvelgiančių į pasaulį, pasitikinčių savimi, turinčių įvairiapusių gebėjimų jaunų žmonių būrys. Mokykloje nuolat mokosi apie 300 mokinių – po vieną klasę nuo 1 iki 12. 2016 m. mokykla praėjo akreditaciją ir įgijo gimnazijos statusą.

Išsilavinimas

Pagrindinis mokyklos siekis – ugdyti visavertes, savimi ir pasauliu pasitikinčias asmenybes. Mokykloje dalykų mokoma pagal programas, kurias mokytojai rengia naudodamiesi kitų šalių Valdorfo mokyklų programomis ir patirtimi, atsižvelgdami į mūsų šalies kultūrinę aplinką, pedagogines tradicijas, laikmečio dvasios keliamas užduotis. Taip pat atsižvelgiama į Lietuvos bendrojo lavinimo programas ir išsilavinimo standartus.

Baigusiems ugdymo programą mokiniams išduodami valstybės pripažįstami išsilavinimo dokumentai. Visi mokiniai 10 ir 12 klasėje laiko tokius pačius egzaminus kaip ir kitose mokyklose.

Mokyklos vizija

Tai mokykla, besiremianti Valdorfo pedagogika, kurioje nuolat mokosi ne tik mokiniai, bet ir mokytojai.
Kiekvienas jaunuolis mokykloje ugdomas visapusiškai, tobulėja pagal savo galimybes.

Mokyklos misija

Kurti erdvę, kurioje vaikai ir jaunuoliai atskleidžia savo prigimtines galias, ugdosi gebėjimus, ir ruošiasi savo gyvenimo užduočių įgyvendinimui.

Mokyklos vertybės

Atsakingumas

Mokykloje rūpinamės tiek savimi, tiek kitais. Prisiimame atsakomybę už savo veiksmus ir jų pasekmes, tikime, kad toks pavyzdys padeda ugdytis tvirtą vidinės atsakomybės jausmą.

Sąmoningumas

Stengiamės suprasti, ką darome, kaip darome ir kodėl darome. Siekdami atliepti kiekvieno poreikius nuolat turime būti sąmoningi ir jautrūs.

Pagarba

Mokomės pažinti ir gerbti save, kitus bei mus supantį pasaulį. Savo mokykloje remiamės kolegialumo ir bendro sutarimo principais.

Kūrybingumas

Tikime kiekvieno asmens prigimtiniu ir unikaliu kūrybingumu, todėl siekiame pastebėti ir puoselėti kūrybines galias. Suteikiame saugią erdvę įgyti žinių ir įgūdžių, padedame drąsiai sutikti nesėkmes, skatiname laimėjimus paversti naujais iššūkiais.

Mokėjimas mokytis

Išsikeliame tikslus, jų siekiame, įsivertiname padarytą pažangą. Su meile kuriame aplinką, kurioje visi norėtų ir galėtų išmokti mokytis.

Siekis tobulėti

Gyvendami nuolatinėje kaitoje jaučiame poreikį nuolat mokytis ir siekti geresnės kokybės pamokose, mokyklos renginiuose, organizuodami mokyklos valdymą ir telkdami mokyklos bendruomenę.

Įvairiapusis išsilavinimas

Sudarome galimybes vaikams pažinti pasaulį ir save, išgyventi grožio, teisingumo ir nuostabos jausmus, formuoti praktinio darbo įgūdžius. To siekiame išlaikydami pusiausvyrą tarp akademinių, meninių ir praktinių veiklų.