MOKYKLOS DARBO GRUPĖS

Esame bendruomenės sukurta ir valdoma mokykla. Sprendimų ieškome ir juos priimame kartu – mokytojai, tėvai ir mokiniai. Darbo grupėse, dalindamiesi savo patirtimi, gebėjimais ir idėjomis, gvildename mokyklai aktualius klausimus ir kuriame savo mokyklos ateitį.

Kviečiame prisijungti prie bendruomeniško mokyklos valdymo dalyvaujant darbo grupių veikloje.

Mokytojų Kolegija
Nariai ir koordinatoriusAprašymasLaikas, vietaKontaktinė informacija

Kolegiją sudaro visi mokyklos mokytojai, su ugdymu susiję darbuotojai ir administracija.

Šiuo metu kolegijos susirinkimus moderuoja
Danutė Baranauskienė

Nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriems ugdymo klausimams spręsti.

Ketvirtadieniais 15:00 - 18:00

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Mokinių parlamentas
Nariai ir koordinatoriusAprašymasLaikas, vietaKontaktinė informacija

Vėjus Žigilėjus (8 kl.)
Aurora Liucija Tubytė (8 kl.)
Vakarė Taločkaitė (9 kl.)
Magdalena Gota (9 kl.)
Ūla Rubaževičiūtė (10 kl.)
Emilija Taletaitė (10 kl.)
Gabija Dragūnaitė (11 kl.)
Gabija Savickytė (11 kl.)
Rasa Bumblauskaitė (11 kl.)
Dalia Viliūnaitė (12 kl.)
Martynas Arbačiauskas (12 kl.)
Milda Pankaitė (12 kl.)

Koordinuoja mokytojai Laura Keršienė ir Tomas Puzeris

Mokinių savivaldos organas formuojamas mokinių iniciatyva. Gali priklausyti 7-12 kl. mokiniai.

Penktadieniais 15:00-16:00

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Koordinacinė grupė
Nariai ir koordinatoriusAprašymasLaikas, vietaKontaktinė informacija

Giedrė Daugalienė
Aušra Puskunigienė
Egita Antanaitienė (5 kl. mama)
Kęstutis Kupšys
Mantas Antanaitis (5 kl. tėvelis)
Antanas Jonušas
Jolanta Žvirblienė

Mokyklos valdymo organas, priimantis sprendimus mokyklos veiklos organizavimo (ne pedagoginiais) klausimais. Koordinacinė grupė taip pat koordinuoja mokykloje veikiančių ne pedagoginių grupių veiklą.

Trečiadieniais 17:30

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Vaiko gerovės grupė Grupė rūpinasi, kad vaikams, turintiems mokymosi ar elgesio problemų, būtų sukurta jų ugdymosi poreikius atitinkanti aplinka. Netrukus paskelbsime. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Personalo grupė Grupė rūpinasi, kad būtų sutelkta ugdymo procesui reikalinga pedagogų komanda, derina su darbuotojais darbo funkcijas ir krūvius, sprendžia darbo kokybės klausimus. Penktadieniais Nuo 14:00 iki vėlaus vakaro. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Komunikacijos grupė Grupė informuoja bendruomenę ir visuomenę apie mokyklos veiklą, jos tradicijas ir vertybes, rūpinasi informacijos sklaida mokyklos bendruomenėje. Renkasi neperiodiškai Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Finansų grupė Grupė analizuoja mokyklos finansinę būklę, planuoja mokyklos biudžetą, prižiūri jo vykdymą, administruoja tėvų savitarpio paramos fondą. Ketvirtadieniais 18:00 - 20:00 Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Švenčių grupė
Ypač reikalingas tėvelių įsitraukimas!
Grupė rūpinasi Mykolo žaidimu, Žibintų švente, Advento spirale, Kalėdų muge, kalėdiniu bendruomenės vaidinimu, Pavasario švente, mokslo metų baigiamuoju koncertu. Renkasi neperiodiškai. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Tinklalapio ir mokyklos Facebook paskyros grupė Grupė rūpinasi mokyklos tinklalapiu ir Facebook paskyra. Renkasi neperiodiškai Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Pastato ir kiemo grupė Grupė rūpinasi patalpų ir kiemo įrengimu ir tvarkymu.
Renkasi neperiodiškai Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Renovacijos ir statybų projekto vykdymo grupė Grupė rūpinasi mokyklos renovacija. Renkasi neperiodiškai Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.