Mokyklos misija, vizija ir vertybės

Mokyklos vizija

Tai mokykla, besiremianti Valdorfo pedagogika, kurioje nuolat mokosi ne tik mokiniai, bet ir mokytojai.
Kiekvienas jaunuolis mokykloje ugdomas visapusiškai, tobulėja pagal savo galimybes.

Mokyklos misija

Kurti erdvę, kurioje vaikai ir jaunuoliai atskleidžia savo prigimtines galias, ugdosi gebėjimus, ir ruošiasi savo gyvenimo užduočių įgyvendinimui.

Mokyklos vertybės

Atsakingumas

Mokykloje rūpinamės tiek savimi, tiek kitais. Prisiimame atsakomybę už savo veiksmus ir jų pasekmes, tikime, kad toks pavyzdys padeda ugdytis tvirtą vidinės atsakomybės jausmą.

Sąmoningumas

Stengiamės suprasti, ką darome, kaip darome ir kodėl darome. Siekdami atliepti kiekvieno poreikius nuolat turime būti sąmoningi ir jautrūs.

Pagarba

Mokomės pažinti ir gerbti save, kitus bei mus supantį pasaulį. Savo mokykloje remiamės kolegialumo ir bendro sutarimo principais.

Kūrybingumas

Tikime kiekvieno asmens prigimtiniu ir unikaliu kūrybingumu, todėl siekiame pastebėti ir puoselėti kūrybines galias. Suteikiame saugią erdvę įgyti žinių ir įgūdžių, padedame drąsiai sutikti nesėkmes, skatiname laimėjimus paversti naujais iššūkiais.

Mokėjimas mokytis

Išsikeliame tikslus, jų siekiame, įsivertiname padarytą pažangą. Su meile kuriame aplinką, kurioje visi norėtų ir galėtų išmokti mokytis.

Siekis tobulėti

Gyvendami nuolatinėje kaitoje jaučiame poreikį nuolat mokytis ir siekti geresnės kokybės pamokose, mokyklos renginiuose, organizuodami mokyklos valdymą ir telkdami mokyklos bendruomenę.

Įvairiapusis išsilavinimas

Sudarome galimybes vaikams pažinti pasaulį ir save, išgyventi grožio, teisingumo ir nuostabos jausmus, formuoti praktinio darbo įgūdžius. To siekiame išlaikydami pusiausvyrą tarp akademinių, meninių ir praktinių veiklų.