Mokytojai

Viva mokyklos klasių mokytojai

Vaida Petravičiūtė. I klasės mokytoja, matematikos mokytoja.

Mokytojas - tai ne tik profesija ar darbas, tai gyvenimas, svajonė, kurios link judėjau jau nuo mažų dienų. Baigiau Vilniaus Universitetą ir įgijau pedagogikos bei matematikos bakalauro diplomus, tačiau patirties sėmiausi ne tik iš studijų, bet ir darbo stovyklose, darželyje. Visai nejučia Valdorfo mokykla tarsi pakvietė mane į savo namus, o juose radau viską, ko tik galima norėti: šiltus žmones, galimybes mokyti ir mokytis, kurti, džiaugtis bei vaikus ne tik supažindinti su žiniomis, bet ir leisti jiems jas pajausti bei išgyventi.

Mykolas Zovė. I klasės mokytojos asistentas.

Dvylika savo gyvenimo metų lankiau tradicinę valstybinę mokyklą, kurioje buvo ir šilto, ir šalto. Vėliau ketverius metus paskyriau studijoms ir Vilniaus universitete įgijau lietuvių filologijos ir slovėnų kalbos bakalauro laipsnį (2012 m.) Kadangi po mokyklos iškart šokau į kitą mokslo traukinį, nespėjau nė suprasti, ką dar galiu, todėl rinkausi įvarius darbus, kurie galėtų mane parodyti kitoje šviesoje. Žmonai pradėjus dirbti viename iš Vilniaus Valdorfo darželių, pamažu į bendruomenės veiklas įsisukau ir aš. Gyvenime šviesa užpildė dar nematytas kerteles. 2017 m. rudenį ėmęs lankyti tęstinius Valdorfo mokytojų rengimo kursus suvokiau, kokia ši aplinka man yra miela. O pradėjęs dirbti atradau, kad mokytojo darbas - tai tos spalvos, kurių visą laiką ieškojau: kūryba, veržlumas, susikaupimas, betarpiškumas ir šviesa mokinių, jų tėvų ir kolegų akyse. Taip prasideda mano naujas kelias.

El. pašto adresas: zove.mykolas ETA gmail.com
Telefono numeris: 864184568

Vilija Stankaitytė. II klasės mokytoja.

Užaugau kaime, kur apie pasaulį supratau glostydama gyvūnus, braidydama po žolę, klausydama sekamų močiutės pasakų. Visados norėjau dirbti su vaikais, rūpintis jais, padėti jiems pažinti pasaulį. Pabaigusi socialinę pedagogiką pradėjau dirbti Valdorfo mokykloje. Dalyvavau įvairiuose seminaruose: IAO Rygoje, Valdorfo mokytojų rengimo kursuose Vokietijoje ir Lietuvoje. Stengiuosi, kad kiekviena diena mokykloje mano klasės vaikams būtų tarsi kelionė, kurios metu daug sužinome, patiriame, išgyvename. Kelionė, kur pats keliavimas nemažiau svarbus, nei pasiektas tikslas.

Mindaugas Kanišauskas. II klasės mokytojos asistentas.

Išorėje ir sociume esu gamtininkas-ornitologas, entomologas, aplinkosaugininkas, mokytojas, apsuptas vaikų. Viduje - gyvenimo tyrinėtojas, filosofas, besistengiantis tapti geresniu žmogumi ir suprasti, kaip veikia socialinis, dvasinis bei biologinis pasauliai. Pagrindinės savybės, kurias itin vertinu kituose bei puoselėju savyje - sąžiningumas, atvirumas ir pagarba vienas kitam. Mano tikslas mokykloje - lavinti vaikų žingeidumą ir norą pažinti viską iš kuo daugiau perspektyvų. Auginti vaikų pagarbą, toleranciją ir meilę visam jį supančiam pasauliui.

Edita Kazanavičienė. III klasės mokytoja.

Vilniaus edukologijos universitete esu įgijusi pradinių klasių mokytojos specialybę. Dirbau tradicinio mokymo sistemoje, po to gimė du sūnūs ir jie į mano gyvenimą prikvietė alternatyvą – R.Šteinerio filosofiją ir ja grįstą pedagogiką. Su šia metodika susipažinau jau studijų laikais, o ėmusi pati dirbti Vilniaus Valdorfo mokykloje žinių ir įkvėpimo sėmiausi Švedijoje, Vokietijoje, Latvijoje, Estijoje bei Lietuvoje organizuojamuose seminaruose ir supratau, kad mokytis gali būti įdomu bet kada! Labai vertinu kolegų bendromis pastangomis kuriamą erdvę ir saviugdos galimybes joje. Tapdamas turiniu pats gali turtinti ir kitus.

Vilma Burneikienė. III klasės mokytojos asistentė, anglų kalbos mokytoja.

Esu baigusi Vilniaus pedagoginį universitetą. Nuo 2009 m. dirbau tradicinėje mokykloje anglų kalbos mokytoja. Negaliu tvirtinti, kad savo ieškojimų kelyje atradau Valdorfo pedagogiką ir Vilniaus Valdorfo mokyklą. Manau, kad ji atrado mane tinkamu laiku.

Niekada nesiskundžiau darbu tradicinėje mokykloje, bet vidujai visada jaučiau, kad kažko trūko. Mokytojų kolektyvą vienijančios meilės. Meilės kiekvienam vaikui. Darbo iš meilės.

Todėl esu ČIA, tarp žmonių, kurie myli visus vaikus. Vienokius ar kitokius. Čia, kur kiekvienas gali būti savimi. Svarbus ir reikalingas. Čia, kur puiki terpė tobulėti. Klysti ir taisytis. Kurti ir dalintis tuo, kas jau sukurta. Mokytis ir mokyti. Su meile.

Rita Kaminskaitė. IV klasės mokytoja.

Po germanistikos studijų Vilniaus edukologijos universitete dirbau vertimų biure ir sutikau mokytoją, kuri pakvietė ateiti į besikuriančią Vilniaus Valdorfo mokyklą ir mokyti pačius mažiausiuosius vokiečių kalbos. Po Valdorfo pedagogikos studijų Štutgarto (Vokietija) Aukštojoje Valdorfo mokykloje apsisprendžiau būti klasės mokytoja, t. y. mokyti vaikus įvairių dalykų nuo pirmos iki aštuntos klasės. Po įvairių darbų ir studijų margumyno (Vilniaus universitete, Užsienio prekybos rūmuose, stalo žaidimų ir leidinių dizaino įmonėje) dabar dirbu klasės mokytoja Valdorfo mokykloje. Įdomu mokytis ir mokyti, vesti vaikus pažinimo taku, kartu pažinti save, kolegialiai (be jokios hierarchijos) dirbti. Jokioje kitoje mokykloje nenorėčiau būti, nes čia norisi rodyti iniciatyvą, idėjas paversti veiksmais – laisvai dirbti. Aš čia dėl savęs. Čia norisi kurti. Čia smagu.

Jurga Sarapinienė. IV klasės mokytoja, muzikos mokytoja.

Šioje mokykloje dirbu devynioliktus metus kaip muzikos mokytoja, iš jų septynerius metus - klasės mokytoja. Baigiau Muzikos akademijos etnomuzikologijos bakalauro studijas. Prieš 19 metų, ieškodama savo sūnums mokyklos (visi trys mokyklą jau baigė), susidomėjau Valdorfo pedagogika. Tuo metu mokykla kūrėsi ir aš aktyviai prisijungiau. Valdorfo pedagogikos išsilavinimą įgijau Vokietijoje stebėdama muzikos pamokas, dalyvavau trijų metų tęstiniame IAO seminare bei trijų metų IPS seminare. 2007–2011 metais su kolegėmis kūrėme ir dirbome Ugdymo meno mokykloje. Didysis mano mokytojas ir įkvėpėjas – Par Ahlbom, Švedijos Solviko mokyklos įkūrėjas, kompozitorius, iš kurio mokausi jau 13 metų.

Daiva Ladukienė. V klasės mokytoja.

Baigiau Kėdainių 2-ąją vidurinę mokyklą, vėliau Vilniaus universitete įgijau bibliotekininko-bibliografo specialybę, paskui dirbau M. Mažvydo bibliotekoje Bibliografinės informacijos ir Tarptautinių organizacijų dokumentacijos centre. Kai sukūriau šeimą ir gimė vaikai, labai aiškiai iškilo prisiminimas apie nuo paauglystės brandintą idėją, kuri remiasi meile ir tarpusavio pagarba grįstais santykiais, mokymosi įdomumu. Ir štai 1997 metais gyvenimas dovanojo pažintį su Valdorfo pedagogika! Tapo aišku, kokį darželį lankys mano vaikai, kokioje mokykloje norėčiau, jog jie mokytųsi. Jaučiau vyro pritarimą ir palaikymą. Vėliau su drauge pradėjome organizuoti Valdorfo darželio grupę. Po to PPRC baigiau pedagogikos-psichologijos perkvalifikavimo studijas. Mokiausi ir gėriau žinias antroposofiniuose seminaruose Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Vokietijoje, Švedijoje. Domėjausi ir tebesidomiu antroposofine filosofija, Valdorfo ir intuityviąja bei specialiąja pedagogika, komunikacija. Ir štai, aš jau 17 metų dirbu ir esu laiminga Vilniaus Valdorfo mokykloje. Nuo 2001 m. esu klasės mokytoja, kuri džiaugiasi galimybe įgyvendinti nuo jaunystės brandintas idėjas. Studijuoju euritmiją!!! Niurnbergo (Vokietija) euritmijos mokyklos filiale Lietuvoje.

Daiva Vingelienė. V klasės mokytoja, kūno kultūros mokytoja.

Būdama mokyklinio amžiaus aktyviai sportavau lengvosios atletikos srityje. Buvau iškovojusi Lietuvos čempionės vardą, teko atstovauti Lietuvą tarptautinėse varžybose, todėl ir baigusi mokyklą toliau pasukau sporto link. Studijavau Vilniaus pedagoginiame universitete kūno kultūrą ir toliau tęsiau sporinę veiklą. 2008 metais įsidarbinau Vilniaus Valdorfo mokykloje kūno kultūros mokytoja. Dirbdama šioje mokykloje subrendau kaip žmogus. Susidūriau su naujomis sporto išraiškomis, dalyvavau Botmerio gimnastikos seminaruose Švedijoje. Džiaugiuosi dirbdama su jaunais žmonėmis ir matydama kaip jie auga, bręsta ir kaip stiprėja. Žmogui, o ypač jaunam, judėjimas yra gyvybiškai svarbus, todėl vadovaujuosi senovės antikoje gimusiu šūkiu „Sveikame kūne sveika siela!“.

Dina Vidūnienė. VI klasės mokytoja.

Jau mokydamasi mokykloje žinojau, kad dirbsiu su vaikais. Baigiau Vilniaus pedagoginę mokyklą, vėliau studijavau tuometiniame Šiaulių pedagoginiame universitete. Dirbau valstybiniuose darželiuose, vaikų meninėje studijoje „Diemedis“. Mačiau, kad darželiuose daug prisitaikymo, o mokykloje vaikams nuobodu, daug stereotipų, mechaniško darbo. Tapusi mama ieškojau pedagogikos, kuri skatintų kūrybiškumą, gilintųsi į vaikų poreikius. Su grupe bendraminčių ėmėme siekti, kad Vilniuje atsirastų Valdorfo mokykla. Didžiuojuosi, kad visi keturi mano vaikai – Valdorfo mokyklos mokiniai (du jau baigė). 15 metų lankiau Valdorfo seminarus, įgijau Valdorfo mokytojos diplomą. Ši pedagogika užkrėtė idėja kurti ir tobulėti visą gyvenimą.

Donatas Mačiulis. VI klasės mokytojos padėjėjas.

Aprašymas netrukus...

Raminta Kazlauskienė. VII klasės mokytoja

Šioje mokykloje dirbu dešimtus metus, esu klasės mokytoja. Baigiau VGTU, įgijau inžinerijos magistro laipsnį. Valdorfo pedagogika susidomėjau gimus vaikams. Iš pradžių pedagogika domėjausi kaip mama, bet vėliau įsitraukiau į rengiamus seminarus, padėjau juos organizuoti. Taip tapau Valdarfo darželio auklėtoja, o vėliau ir mokytoja. Man patinka dirbti šioje mokykloje – dalyvauti kolektyviniame valdyme, turėti laisvės mokymo proceso kūryboje, ieškoti pedagoginių naujovių švietime. Čia yra galimybė bręsti ne tik kaip mokytojui, bet ir kaip žmogui.

Simas Urbonavičius. VII klasės mokytojas, drožybos mokytojas.

Vidutinio amžiaus mokytojas, vedęs, auginantis tris vaikus – esu pačiame jėgų žydėjime! 1991–1996m. studijuodamas tuometiniame Vilniaus pedagoginiame universitete atsitiktinai patekau į Valdorfo pedagogikos seminarą, vykusį Maskvoje. Ten išgirstos mintys skambėjo labai naujoviškai, revoliucingai ir krito būsimajam mokytojui į širdį. 1996m., kai baigiau universitetą, atsirado galimybė mokytis ir dirbti Šveicarijoje, kur gavau Valdorfo pedagogikos socialinio pedagogo diplomą, beje, pripažintą ir Šveicarijos valstybinių institucijų. Mokykloje su pertraukomis dirbu jau septintus metus, čia esanti geranoriška, pasitikėjimu ir lygiateisiškumu grįsta atmosfera skatina tobulėti, eiti pirmyn ne tik mokinius, bet ir mokytojus, tėvus. Už iniciatyvą čia nebaudžia, vaizduotės niekas nevaržo, nebent tu pats...

Julija Kostiukevičiūtė. VIII klasės mokytoja. Muzikos mokytoja.

Dar mokydamasi M. K. Čiurlionio menų gimnazijoje žinojau, jog noriu būti tuo žmogumi, kuris organizuoja procesą. Juk visgi pasirinkau choro dirigavimo specialybę. Tačiau su pedagogine veikla susidūriau kur kas vėliau, jau baigusi LMTA ir stačia galva kritusi į studijas tuometiniame Vilniaus pedagoginiame universitete. Čia įgijau ir pedagoginę kvalifikaciją, ir patirties, kadangi dėsčiau studentams. Iki tol teko dalyvauti daugybėje tarptautinių projektų Lietuvoje ir užsienyje, tačiau jutau, jog atlikėjo veikla, nors ir maloni, tačiau turinti pernelyg griežtas ribas. Taigi po ilgų gyvenimiškų pasispardymų atsidūriau Valdorfo mokykloje. Šį momentą galiu pavadinti netikėta, tačiau laiminga atomazga ir nauja pradžia. Visuomet jutau, jog muzika gydo. O, kaip žinia, bet koks procesas gali būti užkrečiamas. Net ir gydomasis. Taigi, šiuo užkratu nusprendžiau pasidalinti ir šioje mokykloje.

Edvinas Kučinskas. VIII klasės mokytojas, anglų kalbos mokytojas.

Jau nebeprisimenu, kada supratau, kad gyvenimą kažkokiu būdu siesiu su anglu kalba, tačiau atrodo viskas klostėsi savaime. 2010 metais Vilniaus edukologijos universitete įgijau anglų filologijos bakalauro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją. Ketvirtųjų studijų metų pabaigoje vykusi praktika suteikė įkvėpimo ir stiprų postūmį pedagoginio darbo link. Valdorfo mokykla mano gyvenime atsirado po ilgų ieškojimų ir tapo ne tik darbo vieta, bet ir saviugdos bei savišvietos centru. Įvairūs Valdorfo pedagogikos ir žmogotyros seminarai, kuriuose teko dalyvauti bei kiekviena diena darbe praturtino mano ne tik kaip pedagogo, bet ir kaip tėvo žinias, suteikė naujos patirties. Mokau vyresniąją pakopą ir kiekvieną dieną žaviuosi jų drąsa, laisve ir kūrybingumu. Labai vertinu humoro jausmą, kuris turėtų būti neatsiejama kiekvieno mokytojo dalis.

Olga Smal. IX klasės mokytoja, vokiečių kalbos mokytoja.

Prieš trylika metų atvažiavau į Lietuvą iš Rytų Kazachstano, kur įgijau vokiečių kalbos mokytojo specialybę. Daug atradau ir atrandu susitikdama su žmonėmis, kurie stipriai veikia mano požiūrį į gyvenimą. Esu idealistė. Tikiuosi šiek tiek pakeisti pasaulį, todėl esu Valdorfo mokyklos mokytoja. Pačios Valdorfo pedagogikos mokiausi Štutgarto Aukštojoje Valdorfo mokykloje. Žaviuosi muzika, vaikais, kalbomis. Džiaugiuosi, kad šioje mokykloje yra bendruomenė, kad joje galima daug ką kartu nuveikti.

Peer Westerink. IX klasės mokytojos padėjėjas, euritmijos mokytojas.

Aprašymas netrukus...

Raminta Saldžiūnienė. X klasės kuratorė, lietuvių kalbos mokytoja.

Dar besimokant 9-ojoje vidurinėje mokykloje (dabar Šv. Kristoforo gimnazija) kilo noras įrodyti, kad mokinių ir mokytojų santykiai gali būti ir kitokie – ne vien remti baime ir prisitaikymu. Baigus Vilniaus universitete klasikinės filologijos studijas teko padirbėti įvairiose institucijose – kultūrinėse, švietimo, valstybinėse. Turėdama ką palyginti supratau, kad didžiausią džiaugsmą man teikia bendravimas su jaunais žmonėmis, dalinimasis mintimis, požiūriais. Dar supratau, kad turiu gebėjimų ir kantrybės aiškinti ir išaiškinti, o kartais įkvėpti ar padėti patikėti savo jėgomis. Tai patenkina gyvenimo prasmės pojūtį ir skatina tobulėti. Tačiau dirbdama tradicinėse mokyklose pajutau, kad mano idealai ir vertybės gerokai prasilenkia su kitų. Norėjosi kitokio požiūrio į Jauną Žmogų, kitokios bendravimo atmosferos, kolegų bendraminčių. Ėmiau ieškoti ir... radau! Ir štai jau septinti metai esu čia, kur man gera būti – Vilniaus Valdorfo mokyklos bendruomenėje, tarp atvirų ir drąsių mokinių, jų geranoriškų tėvų bei entuziastingų kolegų. Pedagoginiai seminarai užsienyje (Švedijoje, Vokietijoje, Čekijoje, Estijoje, Ukrainoje, Latvijoje) ir Lietuvoje, mokyklos vertybinės nuostatos man leidžia patenkinti pagrindinį mano siekį – patirti gyvenimo džiaugsmą nuolat mokantis pačiai ir padedant tą daryti kitiems, be baimės ir prisitaikėliškumo.

Tadas Janušonis. X klasės kuratorius, fizikos mokytojas.

Visą gyvenimą buvau užkietėjęs tiksliukas. Visą laiką žavėjausi matematika, o vėliau įsimylėjau ir fiziką. Fizika yra ta pati matematika, tik ja naudojamasi gamtos dėsniams aiškinti ir aprašyti. Taigi įstojau į VU Fizikos fakultetą ir baigiau fizikos bakalauro studijas. Besimokydamas atsitiktinai atradau pomėgį fotografuoti, kuris kardinaliai pakeitė mano mąstymą. Pradėjau į gyvenimą žiūrėti iš visai kito rakurso, jame atsirado daugiau grožio, romantikos, idėjų ir prasmės. Tikslieji mokslai ir menai man nėra atskiros gyvenimo šakos, nes viskas susijungę į viena – besąlygišką meilę gamtai. Gamta nuostabi ir dėl joje slypinčios matematikos, ir dėl neapsakomo grožio. Mano svarbiausias tikslas būtų perteikti šią meilę jauniesiems atradėjams ir Žemės puoselėtojams, nes mes juk ir patys esame gamta.

Nijolė Akstinienė. XI klasės kuratorė, dailės mokytoja.

Valdorfo mokykloj dirbu nuo 1999-ųjų. Esu baigusi M. K. Čiurlionio menų gimnazijos dailės skyrių, turiu tuometinio Šiaulių pedagoginio instituto dailės krypties diplomą. Menas ir kūryba neatsiejama mano gyvenimo dalis ir šia patirtimi man labai įdomu dalintis, o taip pat gilintis, kokiu būdu ją perteikti jaunai, besiformuojančiai asmenybei. Mokau vyresnes klases piešti ir tapyti, o taip pat, pagal savo sudarytą mokomąją programą supažindinu jaunuolius su dailės istorijos ir architektūros pagrindais. Septynerius metus buvau (nuo 1 iki 7 klasės) vienos klasės mokytoja, dabar vėl turiu auklėtinius. Nuo pirmųjų darbo metų šitoje mokykloje lankausi Valdorfo pedagogikos ir žmogotyros seminaruose tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Paskaitos, praktiniai užsiėmimai kiekvieną kartą suteikia galimybę susitikti su stipriom ir kūrybingom asmenybėm, Valdorfo mokyklų pedagogais, kurie (geba įkvėpti) įkvepia visam gyvenimui. Man didelė vertybė dirbti šitoje mokykloje, kuri plačiąją prasme yra bendruomenė, kurianti mokyklą pagal žmogaus prigimtinius poreikius, kuri yra lyg šeimos erdvė, reikalinga žmogui nuolat mokytis, augti ir tobulėti.

Tomas Šiaulys. XI klasės kuratorius, informacinių technologinių mokytojas.

Esu baigęs VU Matematikos ir informatikos dėstymo magistrantūros programą ir ten pat įgijęs mokytojo profesinę kvalifikaciją. Tai, kad noriu būti mokytoju, pirmą kartą pasakiau, kai buvau trejų. Tikiu, kad visa tai, kas išgyvenama iki susiformuojant šiokiam tokiam suaugėliškumui (net jei to neįsisąmonini), turi esminę įtaką tolimesniam gyvenimui, netgi, drįsčiau sakyti, užprogramuoja tave. Esu iš esmės toks pats vaikas, tik šiandien drąsesnis ir „labai daug išmanantis“, todėl kartu su mokiniais žaisime informatikos pamokas. Ir matematikos pamokas. Ir kitus žaidimus. Valdorfo mokyklos bendruomenėje galiu įsikvėpti kasdien. Prieš tai teko dirbti valstybinėse mokyklose, Vilniaus licėjuje, Tarptautinio bakalaureato programoje, organizuoti vaikų vasaros stovyklas, savanoriauti, keliauti, šokti, dainuoti, vaidinti – mane domina labai daug dalykų. Aš jaučiuosi savo vietoje, kai esu tarp žmonių, kuriems taip pat viskas įdomu – mane įkvepia žmonės su kibirkštėle akyse.

El. pašto adresas: siaulys.tomas ETA gmail.com
Telefono numeris: 868917643

Laura Keršienė. XII klasės kuratorė, anglų kalbos mokytoja.

Baigusi tapybos studijas Londone septynerius metus keliavau ir dalyvavau įvairiose parodose bei meniniuose projektuose Londone, Berlyne, Amsterdame ir Stokholme, kol pagaliau radau kelią namo – supratau, kad įdomiausia man yra žmogus. Vedama šio smalsumo ir noro gilintis į žmogotyrą 2010 m. atėjau į Valdorfo mokyklą. Nuolat dalyvauju seminaruose, konferencijose Lietuvoje ir užsienyje (Vokietijoje, Švedijoje, Latvijoje), 2014 m. įgijau pedagoginę kvalifikaciją Vilniaus dailės akademijos edukaciniame centre. Mane domina komunikacija, todėl visada ieškau sintezės tarp iš pažiūros skirtingų dalykų, užsienio kalbų mokymo(si) ir meninės išraiškos. Žaviuosi vaikų ir jaunų žmonių nuoširdumu ir atvirumu. Gera su jais dalintis savo patirtimi, turimomis žiniomis ir augti kartu su jais.

Antanas Jonušas. XII klasės kuratorius, istorijos mokytojas.

2013 m. baigiau Lietuvos Edukologijos universitetą, kuriame įgijau istorijos bakalauro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją. Ieškodamas savojo kelio išvykau į Vokietiją, kur Berlyne dirbau privačioje mokykloje „Klax-Sekundarschule“. Joje, taip pat Vytauto Didžiojo gimnazijose Klaipėdoje ir Vilniuje, brendau kaip mokytojas ir žmogus. Labai rimtai žiūriu į mokytojų pareigą auklėti vaikus, todėl mokymą grindžiu tolerancija, nuoširdumu, pilietiškumu, kūrybiškumu ir laisve tobulėti. Nuo 2014 m. rugsėjo esu mokytojas Vilniaus Valdorfo mokykloje – bendruomenėje, kuri žavi savo kūrybine energija ir laisvės pojūčiu.

Dalykų mokytojai ir kiti specialistai

Audrius Driukas. Chemijos mokytojas.

1997 m. VU baigiau biologijos (genetikos) studijų programą ir įgijau magistro kvalifikacinį laipsnį. Vėliau ilgą laiką dirbau Biochemijos institute. Už tyrimus virusų genetikos srityje 2003 m. man buvo suteiktas mokslų daktaro laipsnis. 2010 m. pradėjau dirbti Vilniaus Valdorfo mokykloje chemijos ir geografijos mokytoju. Dirbu mokykloje dėl kelių priežasčių: man patinka mokyti, mokytojo darbas man atrodo labai prasmingas ir kūrybiškas. Kūrybai reikia laisvės, todėl aš dirbu Valdorfo mokykloje.

Eglė Pečiulytė. Vokiečių kalbos mokytoja.

2001 m. baigiau Lietuvos edukologijos universiteto germanistikos magistro studijas, įgijau mokytojo kvalifikaciją. Dirbau vokiečių metodikos ir didaktikos katedroje dėstytoja bei vokiečių kalbos mokytoja, taip pat dirbau vertėja, rašiau straipsnius į žurnalą „Lietuvos sparnai“, buvau tarptautinio internetinio žurnalo vyr. redaktore. Visa ši sukaupta patirtis leido mano asmenybei atsiskleisti ir išmokė drąsiai priimti iššūkius, transformuotis bei atverti širdį gyvenimui. Vertybės, kuriomis aš vadovaujuosi – meilė, sąmoningumas, draugystė, drąsa, empatija, tolerancija, bendradarbiavimas, bendruomeniškumas ir pasaulietiškumas atvedė mane į Vilniaus Valdorfo mokyklą. Esu dėkinga ir laiminga galėdama dalyvauti savo, ir kitų asmenybių augimo, ieškojimų bei formavimosi procese, teikiančiame abipusę dvasinę naudą, morališkai kvestionuojančiame bei ugdančiame tiek mokymosi gebėjimus, tiek ir gyvenimiškus įgūdžius.

El. pašto adresas: egle.peciulyte ETA gmail.com

Žilvinas Beniušis. Teatro mokytojas.

Užaugau ir mokiausi nedideliame miestelyje ir besimokydamas visada jutau, kad galima mokyti ir mokytis kitaip. Baigęs mokyklą gavau Dievo dovaną studijuoti Teatro edukologiją. Šiose studijose atradau, kad teatras yra brangus ne tik kaip scenos menas, bet kaip ir ugdymo priemonė. Suteikianti galimybę atsiverti tiek žmonių grupei tiek atskiroms asmenybėms. Kiek prieš tai buvo tekę dirbti pedagoginį darbą skirtingose vietose, niekur nieko panašaus į Valdorfo mokyklą nesutikau. Valdorfo mokykloje svarbiausia yra mokytojo ir mokinio santykis. Čia mokytojas negąsdina ir pats nebijo, o mokinys iš jo laukia krypties parodymo ir ėjimo kartu. Mano galva didelis dalykas yra rodyti kryptį kitam, nes pats turi ją žinoti arba ieškoti kartu. Tai, kol kas man ir yra Valdorfo mokykla.

Vykintas Šlapikas. Technologijų mokytojas.

Džiaugiuosi, kad šioje mokykloje galiu mokyti kitus to, kas man pačiam įdomu, ir pats iš kitų dar pasimokyti. Šiaulių Universitete įgijau dailės/darbų mokytojo specialybę. Su mokiniais dalinuosi technologijų, amatų ir taikomosios dailės žiniomis. Man gera čia.

Aušra Puskunigienė. Matematikos mokytoja, reikalų ugdymui koordinatorė.

Apie Valdorfo pedagogiką pirmą kartą išgirdau studijuodama Vilniaus universiteto Matematikos fakultete, pedagogikos paskaitose. Vasarą po diplomų įteikimo 1992 metais patekau į Valdorfo pedagogikos seminarą. Visai, apie ką pasakojo ir rodė mokytojai-praktikai iš Olandijos ir Anglijos, mane pribloškė – matematikos ir viso kito galima mokytis be streso, smagiai žaidžiant, šokinėjant, ritmiškai trepsint, piešiant, klausantis istorijų! Vėliau mūsų trys dukros lankė Valdorfo darželio grupę, ir 2000 metais kartu su vyresniąja dukra atėjau ir į klases. Pirmaisiais metais buvau tiesiog aktyvi mama: organizavau Pavasario mugę, leidau informacinį laikraštuką ir... dirbau valytoja. Dar po metų jau mokiau matematikos ir tai darau iki šiol, be to, rūpinuosi mokyklos veiklos organizavimu, sudarinėju tvarkaraščius, ieškau naujų mokytojų, dalyvauju valdymo grupėse ir kitoje veikloje. Per tą laiką įgijau Valdorfo mokytojo kvalifikaciją Štutgarto Hogschulle organizuotuose nuotoliniuose kursuose, mokiausi Intuityviosios pedagogikos kursuose Vokietijoje ir Švedijoje. Dabar įkvėpimo ir žinių semiuosi Norvegijos Valdorfo mokytojų asociacijos organizuojamuose Valdorfo tarptautinėse vasaros mokyklose, Kaselio Valdorfo mokytojų seminaro kursuose. Dirbdama šioje mokykloje kiekvieną dieną patiriu gyvenimo džiaugsmą ir pilnatvę, būtį čia ir dabar, kai susiduriu su savo baimėmis, nerimu, nepasitikėjimu, mokausi juos įveikti ir perkeisti. To paties mokosi ir mūsų mokiniai. Tai visų mūsų žmogiškasis kelias.

Rūta Zdanytė. Vokiečių kalbos mokytoja.

Esu vokiečių kalbos mokytoja, išsilavinimą puikių dėstytojų dėka įgijau tuometiniame Vilniaus pedagoginiame universitete. Jau 9 metai dirbu darbą, kurį visada ir norėjau dirbti - Valdorfo mokykla suteikė man šią galimybę. Galimybę mokyti, ugdyti, gebėti įkvėpti kitus, galimybę dirbti su nuostabiais mokiniais, profesionaliais kolegomis, ypatingoje aplinkoje. Didelės patirties, kaip dirbti su vaikais, įgijau Valdorfo organizuojamuose užsienio kalbų bei IAO seminaruose, Kari Frid gydančiosios pedagogikos seminare „Kaip dirbti su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais“, Oslo R. Štainerio universitetinės kolegijos lektoriaus Godi Keller seminare „Gyvenimo kompetencijų ugdymas“, Intuityvios pedagogikos seminaruose, Merete Lovlie iš Solviko mokyklos (Švedija) paskaitose. Nemažai patirties pasisėmiau stebėdama pamokas Valdorfo mokykloje Eslingene (Vokietija) bei Solviko mokykloje (Švedija). Savo darbe vadovaujuosi A. Ensteino žodžiais: „Didžiausias mokytojo pasiekimas yra sugebėjimas pažadinti mokinio kūrybiškumą ir smalsumą“. Manau, kad šių savybių puoselėjimas yra siekiamybė mokytojui tiek kasdienybėje, profesinėje veikloje.

Vilija Dragūnienė. Technologijų mokytoja.

Baigiau tuometinį Šiaulių pedagoginį institutą, dailės fakultetą 1987m. Dirbau pailgintos grupės ir tekstilės būrelio mokytoja Moksleivių rūmuose. Mano trys vaikai (vyriausiajam diagnozuota epilepsija), paskatino plačiau domėti vaikų auklėjimu. Susidomėjau Valdorfo pedagogika. Žinias gilinau tęstiniuose seminaruose. Devynis metus dirbau Valdorfo darželio auklėtoja, o naują postūmį davė IPS seminaras, organizuotas Švedijos mokytojų bei norvegų seminaras Baltijos šalių mokytojams. Noras puoselėti rankų darbus ir pasitikti naujus iššūkius paskatino ateiti į Viva mokyklą.

Agnė Dulkytė. Biologijos mokytoja.

Gamtą pamilau nuo mažų dienų, nuo nuostabių vasarų kaime pas močiutę. Ten valgydavau uogas nuo krūmų, raudavau morkas ir ridikus tiesiai iš žemės, rūpinausi smulkiais gyvūnais, glostydavau arklius, ožkytes, karves, stebėdavau sraiges, vabalus, vikšrus ir drugelius. Dar iki pat šiol atsimenu saulėtas vasaras ir kaip dabindavau galvą lauko gėlių vainikais, ar bėgdavau per lietų nuo žaibo, kaip dūkdavau šiene, maudydavaus Baltijos jūroje. Tačiau ūgtelėjus atsiskyriau nuo gamtos. Pradėjau ieškojau, kas galėtų man atskleisti pasaulį, suprasti jį, paaiškintų kodėl taip yra. Tada supratau, kad atsakymai yra aplink ir čia, viduje! 2014 – taisiasi patekau į paskutinę laidą, kuri baigė Lietuvos edukologijos universitetą 2018 metais! Ten įgijau biologijos, dalyko pedagogikos bakalauro laipsnį bei pedagogo kvalifikaciją, parengiau nuostabų lapų formų herbarą ir sugaudžiau visą kolekciją vabzdžių bei vabalų! Pedagoginių praktikų metu, supratau, kad galiu pasidalyti, galiu padėti, kad galiu mokyti, ir kad tai – mano kelias.

Albinas Plėšnys. Filosofijos ir matematikos mokytojas.

Mano bičiulis Jonas yra davęs patarimą, tapusį man asmeniniu iššūkiu: būti ne šiaip mokytoju, o Sensėjumi. Taip ir stengiuosi. Tačiau laiptelių iki Sensėjaus vardo - kaip iki actekų piramidės viršaus, ir statau juos iš to, ką pats esu išmokęs: Nacionalinėje Čiurlionio menų mokykloje pamilau muziką ir pramokau groti fortepijonu, Vilniaus Licėjuje mokiausi gyvenimo - sveikos konkurencijos, kaip dėti viltis ir kaip jas pildyti, stalo teniso, matematikos, šachmatų ir programavimo. Pabaigęs mokyklą ir nusistvėręs rausvos spalvos atestatą, supratau, kad be matematikos pasaulis nemielas, tad įstojau į Vilniaus universitetą kur pabaigiaus Matematikos ir jos taikymų bakalauro studijas. Šias pabaigęs įstojau į filosofijos ir kognityvinių mokslų magistrantūros programą Vilniaus universitete ir įsitikinau, kad matematikos filosofija yra tai, ką noriu veikti ateityje. Išvažiavau stažuotei į Glazgo universitetą, o galop pabaigiau dar vienas filosofijos magistrantūros studijas Edinburgo universitete. Šiuo metu šalia mokytojavimo esu Vilniaus Universiteto filosofijos doktorantas.

El. pašto adresas: albinas.plesnys ETA gmail.com

Vitalija Meilūnė. Anglų kalbos mokytoja.

Matyt nuo mažumės vidujai žinojau, kad būsiu mokytoja – dar vaikystėje tai buvo mėgstamiausias žaidimas, nė nemokėdama skaityti pati, mokiau savo lėles ir meškius tai daryti. Po mokyklos pasirinkau anglų filologijos studijas tuometiniame pedagoginiame universitete, nors lyg ir rinkausi studijas labiau dėl meilės filologijai, ne pedagogikai. Laikui bėgant toks pasirinkimas džiugino vis labiau – jau dirbdama mokykloje (dar studijuodama magistro pakopoje) supratau ir atradau, kad būti mokytoja – mano atspėtas likimas ir pašaukimas. Buvimas šalia, buvimas su vaikais, galimybė augti kartu – man tolygu dvasinei praktikai, nuolatiniam asmeniniam tobulėjimui. Valdorfo metodiką atradau gimus vaikams. Šiemet džiaugiuosi šia, mane auginančia, galimybe išbandyti savo jėgas šioje mokykloje.

Eglė Dabrišienė. Lietuvių kalbos mokytoja.

Aprašymas netrukus...

Emilija Puskunigytė. Muzikos ir vokiečių kalbos mokytoja.

Aprašymas netrukus...

Berta Kupčiūnė. Šokių mokytoja

Studijavau man asmeniškai brangius menus, mokslus – muziką ir šokį. Universitete įgijau edukologijos magistro laipsnį. Savo praktinėje-profesinėje veikloje tyrinėju ir ieškau judesio (šokio) ryšio su garsu (muzika). Man įdomu, kaip šie menai tarpusavyje sąveikauja, kokia jų tarpusavio sąryšio nauda ugdyme. Esu laiminga Valdorfo mokyklos mokytoja, nes čia radau terpę šiems ieškojimams skleistis ir juos pritaikyti.

Sigita Emilė Bausienė. Dailės mokytoja.

Aprašymas netrukus...

Gediminas Akstinas. Skulptūros mokytojas.

Aprašymas netrukus...

Ugnė Makutėnaitė. Lietuvių kalbos ir vokiečių kalbos mokytoja.

Kai baigiau ketvirtą klasę vienoje dailės galerijoje netyčia aplankiau Vilniaus Valdorfo mokyklos mokinių darbų parodą ir pamačiau lankstinuką apie šią mokyklą. Varčiau kokį 100 kartų, o tada pasakiau savo mamai: "Mama, aš mokysiuosi čia". Taip prabėgo 8 puikūs metai, tačiau, kad čia sugrįšiu kaip mokytoja niekada negalvojau. Su klasiokais juokdavomės, kad grįžti dirbti į mokyklą, kurioje mokeisi, iš principo būtų tiesiog siaubinga. :) 2015 metais pabaigiau kineziterapijos studijas, tačiau supratau, kad noriu visai kitokio darbo, to, kas ir sekasi labiausiai, - noriu pasakoti, kalbėti, dalintis. Man patinka vaikai ir jų mąstymas. Apsisprendžiau būti mokytoja ir toliau tęsiu Lietuvių filologijos ir pedagogikos studijas Vilniaus Universitete. Netrukus gavau pasiūlymą dirbti mokykloje ir nedvejodama sutikau. Per šį laiką mokykla stipriai pasikeitė: mūsų laikais naujojo korpuso nebuvo, nebuvo mokinių tarybos, būrio jaunų mokytojų ir, rodosi, kad mokyklos vizija dar tik aiškėjo. Žinoma, ir iš suaugusiojo, dargi mokytojos, perspektyvos viskas atrodo kitaip. Man smagu visa tai matyti ir išgyventi. Mokykloje iš pradžių dirbau kaip pirmos klasės mokytojos padėjėja, o dabar pradėjau mokyti paauglius lietuvių kalbos, o su pirmokais mokomės vokiečių kalbos ir draugaujame popiečio grupėje. Visa, ką išmokstu studijose, turiu progą šviežiai papasakoti vaikams. Tiek darbas su mažiukais, tiek su paaugliais rodosi prasmingas, įdomus ir kūrybiškas darbas.

El. pašto adresas: rasau.ugnei ETA gmail.com

Irena Voinič. Psichologė.

Nežinau, ar būčiau svajojusi apie psichologo darbą vaikystėje – tuomet apie tokius negirdėjau. Tik jau pradėjusi lankyti mokyklą aiškiai supratau, kad vaikams kartais be galo svarbu turėti žmogų, vyresnį, labiau patyrusį, kuris padėtų susigaudyti viduje, kuris kartais patarpininkautų, ,,pavertėjautų” vaiko kalboje (elgesyje) su suaugusiais. Kuris nevertintų, nebartų, o tiesiog suprastų ir palaikytų, kuris padėtų ieškoti išeičių kartu. Matyt, tokio kelio ir ieškojau, kuriuo eidama po truputį tapčiau tokia išmintinga palaikytoja.

2007 m. baigiau Vilniaus Universiteto tuomet Pedagoginės psichologijos studijas. 10 metų dirbau Vilniaus Filaretų pradinėje, keletoje privačių mokyklų. Į Valdorfo mokyklą patekau praktiškai kartu su ketvirtuoju savo vaiku šiais – 2017 metais, trys maniškiai čia jau mokosi. Atsiradau, nes matau čia tikrą, gilią pagarbą vaikui, didžiules pastangas suprasti jį, žmogaus gyvenimo raidos išmanymą, poreikį prasmei, širdingą darbą, žavius, įdomius, tobulėjančius žmones. Tai įkvepia. Tikiu šia mokykla.

Zina Driukienė. Logopedė.

Šiaulių Universitete (tada jis vadinosi ŠPI) baigiau defektologijos studijas. Jas baigusi visą laiką dirbau su „kitokiais“ vaikais. Vedžiau specialią klasę bendrojo ugdymo mokykloje, dirbau logopede specialiajame darželyje ir bendojo ugdymo mokykloje. Specialiojoje mokykloje dirbu ir dabar. Į Valdorfo mokyklą mane pakvietė vienos klasės mokinių tėveliai. Čia pamačiau ne tik „kitokius“ vaikus, bet ir kitokią sistemą, tarpusavio santykius, bendravimą. Daug skaičiau apie Valdorfo pedagogiką, stebėjau, mokiausi. Ir mokysiuosi dar ilgai. Pajutau, kad čia dirbti gera...

Danutė Baranauskienė. Psichologė – spec. pedagogė

Vilniaus Valdorfo mokykloje esu nuo 1998 metų. Domėjausi skirtingomis sritimis, teko dirbti įvairius darbus, bet tik atėjusi į Viva mokyklą, supratau, kad radau savo vietą. Studijavau mediciną, ikimokyklinę pedagogiką, psichologiją (turiu socialinių mokslų magistro laipsnį). Valdorfo pedagogika domiuosi ir gilinuosi nuo 1991m., kai tuometiniame Pedagogų profesinės raidos centre buvo organizuoti pirmi valdorfiški seminarai mokytojams ir darželių auklėtojams. Ir vis dar tebesimokau to nuostabaus ugdymo meno (dalyvavau seminaruose Latvijoje, Estijoje, Suomijoje, Švedijoje, Vokietijoje, Slovėnijoje, Vengrijoje, Lenkijoje). Noriu, kad mūsų mokykloje vaikai patirtų bendravimo, kūrybos ir pažinimo džiaugsmą.

Roma Turčinavičienė. Naujų mokytojų kuratorė.

Turėjau svajonę sukurti geresnę mokyklą savo vaikams. Nors baigiau VGTU ir įgijau ekonomikos specialybę, labiau domėjausi vaikais, jų poreikiais, auklėjimu, ieškojau man artimo požiūrio į vaiką, kitokių ugdymo būdų. Taip susipažinau su Valdorfo pedagogine sistema. Daugybė seminarų Estijoje, Švedijoje, Vokietijoje padėjo išgryninti vertybes, perimti patirtį ir atlaikyti kasdienę rutiną. Man Valdorfo pedagogika – tai artimas bendravimas su vaikais, galimybė kurti pamokas ir suteikti prasmingų žinių. Bendras darbas su kolegomis ir mokinių tėveliais (nors kartais tai tampa tikru išbandymu) irgi yra man labai svarbūs. Mokyklos bendruomenė – mano gyvenimo dalis. 12 metų dirbu Valdorfo mokykloje, kartais stabteliu pasigėrėti augančiais jaunais žmonėmis – tai išties brangiausios akimirkos, nes tuomet jaučiu gyvenimo tėkmę.

Rita Skukauskienė. Sveikatos priežiūros specialistė.

Aprašymas netrukus...

Administracija

Giedrė Daugalienė. Mokyklos vadovė.

Vilniaus universitete esu įgijusi komunikacijos ir informacijos magistro laipsnį. Savo profesinę veiklą pradėjau Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, vėliau keletą metų dirbau logistikos srityje. Su Valdorfo pedagogika susipažinau ieškodama ugdymo įstaigos savo vaikams. Į Vilniaus Valdorfo mokyklą atėjau 2006 metais, kai mokykla žengė pirmuosius savarankiškus žingsnius. Kartu su kolegomis mokausi Valdorfo pedagogikos seminaruose, tobulinu savo vadybines ir organizacines kompetencijas. Rūpinuosi mokyklos veiklos organizavimu, tvarkau dokumentaciją, administruoju projektus, o priimant sprendimus esu viena iš grupės narių. Valdorfo mokykla man – nuolatinė kaita ir kūryba, galimybė tobulėti ir pažinti save.

Jonas Papučka. Ūkio administratorius.

Gimiau Krasnodaro krašte, kurortiniame mieste Adleryje. Kūrybinga vaikystė prabėgo Molėtuose. Turiu staliaus profesinę kvalifikaciją, o 2014 m. įgijau projektų valdymo bakalauro laipsnį. Beveik 20 metų vadovavau statybos verslui, tačiau gyvenimo aplinkybės parodė, kad tas kelias ne man. Nuo 2011 m. dirbu Valdorfo mokykloje, kur rūpinuosi patalpų priežiūra ir remontu, reikalingo inventoriaus ir ugdymo priemonių įsigijimu. Man patinka būti tarp augančių vaikų, vertinu bendradarbiavimo atmosferą kolektyve.

Eugenija Vilkauskienė. Vyr. finansininkė.

Esu mokyklos vyriausioji finansininkė. Vilniaus universitete įgijau vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnį. Ilgą laiką dirbau banke, ten darbas visada buvo susijęs su apskaita ir atskaitomybe. Mokykloje pradėjau dirbti nuo 2012 m. pradžios. Nors darbas su ugdymo procesu nesusijęs, tenka dalyvauti įvairiuose renginiuose, mokyklos veikloje. Įsiliejusi į nuoširdžią, geranorišką, pasitikėjimu ir lygiateisiškumu grįstą kolektyvo ir bendruomenės aplinką, jaučiuosi savimi. Ši aplinka artima mano gyvenimo būdui, pasaulėžiūrai.

Eglė Kučinskienė. Administratorė.

Baigusi bakalauro ir magistro studijas Vilniaus Pedagoginiame Universitete, kurį laiką dirbau privačiame sektoriuje, vėliau namuose - mama. Su vyru auginame dvi dukras: vyresnioji 2018 m. rudenį pradėjo lankyti pirmąją Valdorfo mokyklos klasę, mažoji dar lanko Valdorfo darželį. Mėgstu turistauti, keliauti, aktyviai leisti laisvalaikį, sportuoti, šiek tiek domiuosi psichologija, švietimu. Dažnai pagalvodavau, kad noriu „kažką“ dirbti mokykloje, nors kas tai turėtų būti - buvo sudėtinga įsivardinti. Dabar jau radau būdą prisidėti prie mokyklos veiklos organizavimo: padedu pasirašyti sutartis, susitarimus, tvarkau registrus, administruoju įvairius projektus ir t.t. Džiaugiuosi, kad ne tik mano vaikai, bet ir aš galiu augti ir tobulėti Valdorfo bendruomenėje. Mokykloje smagu girdėti vaikų keliamą šurmulį, jausti gerą emocinę atmosferą darbe, mėgautis galimybe dirbti ir būti tarp bendraminčių.

El. pašto adresas: egle.kucinskiene ETA vivamokykla.lt
Administracijos telefonas: (8~5) 213 7041

Atostogaujantys mokytojai

Rūta Smėlevičienė. (laikinai nedirba)

Mokytoja esu todėl, kad man tai patinka, o Valdorfo mokykloje dirbu, nes neįsivaizduoju savęs kitur. Tai prasidėjo prieš 20 metų, kai tuometiniame Šiaulių pedagoginiame universitete įgijau pradinių klasių mokytojos specialybę. Tobulinausi daugybėje Valdorfo pedagogikos seminarų. Manau, svariausias iš jų buvo danų lektorių, vadovaujamų Kirsten Brand, o paskutinė mano meilė - Botmerio gimnastika. Mano asmenybę formuoja teigiamas požiūris ir pagarba supančiai aplinkai ir žmonėms, mokymasis iš klaidų, gebėjimas laukti ir žinojimas, kad niekas nevyksta veltui, tikėjimas, kad viskas bus gerai – šie gyvenimo atradimai vis dar formuoja mane. Kai galvosiu, kad jau įgavau tobulą formą, nebegalėsiu būti mokytoja. Žaviuosi savo mokiniais. Jie sugeba matyti stebuklus mažuose, paprastuose dalykuose.

Vesta Milvydienė. (laikinai nedirba)

Baigusi tuometinį Klaipėdos pedagoginį universitetą šešerius metus dirbau Valdorfo darželyje auklėtoja. Tada kartu su savo vaikais atėjau į Valdorfo mokyklą. Čia mokau mažuosius ir nuolat mokausi pati. Man patinka, kai gyvenimo būdas, profesija ir pasaulėžiūra sutampa.