Mūsų mokytojai – tarptautiniame seminare

Per Velykų atostogas (kovo 27 - balandžio 2 d.) mūsų mokyklos mokytojai vyksta į Kaselį (Vokietija), kur dalyvaus Valdorfo pedagogikos seminare.

Šis seminaras ypatingas tuo, kad į jį susirenka mokytojai iš įvairių šalių (ne tik Europos, bet ir Amerikos, Azijos, Australijos, Afrikos) Valdorfo mokyklų. Kursus veda įvairių šalių pedagogai, turintys didelę patirtį. Šiais metais seminaro tema – 12 klasė. Jo metu bus pristatomi ir praktiškai išbandomi konkretūs 12 klasėje mokomų dalykų mokymo metodai ir priemonės, į mokymo procesą integruojama meninė veikla. Kiekvienas dalyvis turi galimybę pagal savo mokymo sritį pasirinkti seminarus, kurie aktualūs būtent jam.

Taip pat mūsų mokytojai turės galimybę savo patirtimi pasidalinti su kitų šalių pedagogais ir pasisemti iš jų idėjų, aptarti, kaip kitose mokyklose organizuojami ir vertinami mokinių brandos darbai. Įgyvendindami „Erasmus+“ projektą „Žinios, kūrybiškumas ir laisvė – modernaus mokymo pagrindas“, turime galimybę net penkiems mokytojams finansuoti visas su seminaru susijusias išlaidas.

Živilė Nižauskaitė, fizikos mokytoja