PRADEDAME NAUJĄ MOKYKLOS MODERNIZAVIMO ETAPĄ

Norime informuoti ir pasidžiaugti, kad mūsų mokykla gavo ES finansavimą projekto „Efektyvus mokymo erdvių pritaikymas įvairiapusiškam ugdymui“ įgyvendinimui. Bendra projekto vertė 322 172 eurų, mokyklos prisidėjimas – 25,1 proc. (80 865 eurų).

Projekto tikslas - padidinti esamų erdvių panaudojimo efektyvumą modernizuojant turimą įrangą ir susijusią infrastruktūrą: išnaudoti bendrąsias erdves (koridorius ir fojė), jose įrengiant darbo vietas mokinių savarankiškam mokymuisi, o atlaisvėjusias klases paversti specializuotais kabinetais, šiuolaikiškos įrangos ir baldų sprendimais pritaikyti jas projektiniam darbui, įsigyti mokymo priemonių gamtos mokslų, technologijų, IT pamokoms, maksimaliai išnaudoti mokyklos sporto salę - pritaikyti ją teatrui, projektams, renginiams (įrengti garso, apšvietimo sistemas, užtamsinti langus, įsigyti mobilią pakylą, lengvai transportuojamų kėdžių žiūrovams).

Šis projektas – viena iš artėjančio Vilniaus Valdorfo mokyklos modernizavimo projekto dalių. Kita dalis – mokyklos pastato II korpuso rekonstrukcija. Jau atlikti šio korpuso šiltinimo darbai, toliau bus vykdomas vidaus patalpų ir inžinerinių tinklų atnaujinimas. Rekonstrukcija būtina norint sudaryti geresnes mokymosi sąlygas mokyklos bendruomenei, optimizuoti mokyklos erdves, skirtas mokymuisi, maitinimui, poilsiui ir savarankiškam darbui. Antroji svarbi priežastis, kodėl būtina rekonstruoti antrąjį mokyklos korpusą – patalpų įrengimas ir pritaikymas naujai įrangai, kurią planuojame įsigyti per ES projektą. Bendra II korpuso rekonstrukcijos sąmata yra 350 000 eurų. Pagal jau parengtą II korpuso rekonstravimo techninį projektą numatoma: rekonstruoti šildymo, vėdinimo, vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemas, elektros tinklus, įrengti apsaugos ir automatinę gaisro aptikimo sistemas bei atlikti patalpų remontą - bus keičiamas išplanavimas: naujai įrengiami tualetai, 2-ame aukšte atsiras holas, prasiplės valgyklos erdvė ir kt.

Planuojama iki 2019 metų paruošti specifikacijas rekonstrukcijos darbų pirkimui, sausį pradėti viešųjų pirkimų procedūras, o gegužės mėnesį pradėti statybos darbus.

Vienas iš aktualiausių artėjančio Vilniaus Valdorfo mokyklos modernizavimo projekto klausimų – finansinis. II korpuso rekonstrukcijai reikiamų lėšų planuojama skolintis iš bendruomenės narių, įmonių, taip pat prašysime paramos iš įvairių šaltinių. Visi, turintys kitų finansavimo pasiūlymų/idėjų, kviečiami išsakyti juos mokyklos administracijai, tel. (8 5) 213 7041, el.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .

Mokyklos rekonstrukcija: rezultatai ir perspektyvos

Prieš ketverius metus pradėjusi pastato rekonstrukciją šį rudenį Vilniaus Valdorfo mokykla džiaugiasi galėdama padėti tašką pirmojo etapo pabaigoje.

Pirmasis etapas – tai I-ojo mokyklos korpuso atnaujinimas pagal ES ir mokyklos bendrai finansuotą projektą „Vilniaus Valdorfo mokyklos pirmojo korpuso rekonstrukcija“. Projektas buvo parengtas pagal 2007-2013 metų Sanglaudos veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ priemonę VP3-2.2-ŠMM-21-K „Nevalstybinių bendrojo lavinimo mokyklų ir valstybinių bendrojo lavinimo mokyklų, vykdančių meninio ugdymo programas, infrastruktūros plėtra“.

Projekto finansavimo šaltiniai

Nr. Pavadinimas Suma LTL Suma EUR %
1. ES struktūrinių fondų parama 2.018.421,90 Lt 584.575,38 € 70,24 %
2. Mokyklos finansuojama dalis 855.000,00 Lt 247.625,11 € 29,76 %
VISO: 2.873.421,90 Lt 832.200,49 €

Mokyklos finansuojama dalis

Nr. Pavadinimas Suma LTL Suma EUR %
1. Mokyklos tėvų indėlis 218.513,00 Lt 63.285,74 € 25,57 %
2. Mokyklos nuosavos lėšos 394.791,00 Lt 114.339,37 € 46,17 %
3. Software AG Stiftung parama 172.640,00 Lt 50.000,00 € 20,19 %
4. FE R.Steiners e.V. parama 69.056,00 Lt 20.000,00 € 8,07 %
VISO: 855.000,00 Lt 247.625,11 €

Pirmojo etapo rezultatai:

  1. Apšiltintas I-asis mokyklos korpusas.
  2. Renovuoti I-ojo korpuso 1 ir 2 aukštai (1300 kv. m.).
  3. Renovuotas ir ugdymui pritaikytas I-ojo korpuso cokolinis aukštas (878 kv. m.): jame įrengti 4 kabinetai technologijoms, kompiuterių klasė, pagalbinės patalpos, sanitariniai mazgai.
  4. Renovuotos I-ojo korpuso šildymo, vandentiekio, nuotekų ir elektros sistemos.
  5. Jungiamojoje pastato dalyje pastatytas priestatas (148 kv. m.), kuriame įsikūrė administracija ir mokytojų kambarys.
  6. Kieme įrengta nauja betoninių trinkelių danga.
  7. Įsigyta naujų baldų: mokyklinių suolų – 138 kmpl., mokyklinių lentų – 9 vnt., įvairių lentynų ir spintų – 43 vnt., specialių darbastalių technogijoms – 13 vnt., kėdžių – 69 vnt., darbo stalų – 10 vnt.
Atsinaujinusią mokyklą galite pamatyti nuotraukų galerijoje.

Vilniaus Valdorfo mokyklos rekonstrukcija tęsiasi. Ne už kalnų ta diena, kada nebereikės eiti sportuoti į kitą mokyklą, šokti koridoriuose, o spektaklius žiūrėti sausakimšoje klasėje, nes antrasis rekonstrukcijos etapas jau vyksta – statoma salė. Statomame priestate bus įrengta 260 kv.m. universali salė, 83 kv.m. euritmijos salė, 56 kv. m. dailės kabinetas, kitos ugdymui skirtos patalpos. Priestato statybą (800.000 Lt) finansuoja mokykla.

Tikimės, kad netrukus ateis laikas ir II-ojo korpuso atnaujinimui - trečiajam rekonstrukcijos etapui. Pagal parengtą techninį projektą planuojama atnaujinti 1232 kv. m. ploto. Mokyklos bendruomenė aktyviai ieško finansavimo šio etapo įgyvendinimui, kurio vertė yra apie 2,2 mln. Lt.

Mokyklos dar laukia dideli iššūkiai, tačiau tai, kas padaryta, įkvepia, suteikia pasitikėjimo, skatina nenuleisti rankų ir siekti daugiau. Nors atsinaujinusia mokykla labiausiai džiaugiasi mokyklos bendruomenė, tačiau tikimės, kad naujas, spalvingas statinys papuoš ir vis labiau modernėjantį Vilniaus miestą.

Mokiniai kviečia: remkite salės statybas!

Mokykla be salės neįsivaizduojama

Mūsų mokykloje kiekviena klasė kasmet pastato po vieną ar keletą vaidinimų. Vyresniųjų klasių mokiniai imasi rimtų kūrinių, tokių kaip Moljero „Tariamas ligonis“, Šekspyro „Vasarvidžio nakties sapnas“, „Romeo ir Džiuljeta“, Šolomo Aleichemo „Smuikininkas ant stogo“, Sauliaus Šaltenio „Riešutų duona“, Juozo Grušo „Meilė, džiazas ir velnias“, ir į savo spektaklius sutraukia visą bendruomenę ir ne tik. Kai kurie žiūrovai teigia, kad Valdorfo mokyklos mokinių spektakliai yra rimti scenos pastatymai, į kuriuos jie mielai eina ir dar gi atsiveda savo draugus.

Geriems spektakliams reikalinga gera scena ir salė. O kur dar galimybė sportuoti, švęsti mokyklos tradicines šventes (Vasario 16-ąją, Kalėdų mugę, Pavasario šventę ir kt.), susitikti bendruomenei? Mokykla be salės neįsivaizduojama!

2013 m. gruodį mokykloje buvo nutarta pradėti naują pastato rekonstrukcijos etapą – statyti salę. Statybos leidimas salei yra išduotas pagal UAB „JP architektūra“ parengtą techninį projektą. Rangos darbus vykdo statybinė įmonė UAB „Irdaiva“. Salės statybos kaina – 743 512 Lt. Į kainą neįskaičiuota salės įranga: scenos įranga, kėdės, akustika.

Kaip galėtumėte paremti mūsų mokyklos salės statybą, skaitykite čia.

Mokyklos II-ojo korpuso rangos darbų pirkimas

Vilniaus Valdorfo mokykla planuoja įgyvendinti projektą „Viešosios įstaigos „Vilniaus Valdorfo mokykla“ pastato atnaujinimas (modernizavimas), sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas“ pagal Klimato kainos specialiosios programos priemonę „Visuomeninės paskirties pastatų atnaujinimas (modernizavimas), sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas“ ir numato įsigyti Vilniaus Valdorfo mokyklos antrojo korpuso rekonstrukcijos rangos darbus. Informacija apie pirkimą pateikiama adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/

Mes statome salę!

Nors mokyklos rekonstrukcija vyksta ne taip sparčiai, kaip norėtųsi, visgi darbai statybose yra ženkliai pasistūmėję į priekį. Pirmas ir antras aukštai yra iš esmės pabaigti, šiuo metu šalinami trūkumai. Pagrindiniai darbai vyksta rūsyje ir priestate. Kad mokiniai galėtų sugrįžti į naujas klases, dar turi būti įrengtas pagrindinis įėjimas ir sutvarkytas kiemas, t.y. išklotos trinkelės. Statybininkai mums žada šiuos darbus padaryti per lapkričio mėnesį.

Taigi 1-6 klasės po atostogų dar lieka mokytis Sietuvos mokykloje.

Toliau nuosekliai dirba mokyklos rekonstrukcijos grupė Resta, kurios nariais yra mokinių tėvai ir administracija. Kiekvieną antradienį vyksta Restos, rangovo atstovų ir techninės priežiūros susitikimai, kuriuose aptariama situacija ir ieškoma mokyklai palankiausių sprendimų. Restos nuomone, norėdami pasistatyti salę, turime nesustoti. Jei pastatytume bent „dėžutę“, taptume patrauklesni rėmėjams ir investuotojams. Tikime, kad jeigu kažką darysime patys, atsivers ir naujos galimybės. Viena iš galimybių – LAAIF projektas, kuris finansuotų visos mokyklos, tame tarpe ir salės, šiltinimą (yra pateikta paraiška, laukiame atsakymo). Restai pasiūlius ir mokyklos valdymo grupei  - Koordinacinei grupei – pritarus buvo nutarta pratęsti sutartį su dabartiniu rangovu salės statybai. Darbai turėtų būti baigti iki kitų mokslo metų pradžios.

Mes statome salę!

Keletas nuotraukų, už kurias dėkojame Konstantinui Karašauskui.

Rekonstrukcija prasidėjo!

Iškart po Naujųjų metų mokyklos pastate Geležinio Vilko g. 23 prasidėjo rekonstrukcijos darbai. Sausio 2 dieną į mokyklą gausiai sugužėję tėveliai ir mokiniai greitai iškraustė pirmąjį korpusą: 1-5 klasių suolus ir būtiniausią inventorių išvežė į „Sietuvos“ vidurinę mokyklą, kur mus maloniai priėmė ir sudarė sąlygas mokytis šį pusmetį, kitų kabinetų daiktus pernešė į antąjį pastato korpusą. Tą pačią dieną pasirodė ir ryžtingai nusiteikę statybininkai, kurie ėmėsi pastato ardymo darbų.

Kaip dabar atrodo mokyklos pirmasis korpusas, galite pamatyti šioje nuotraukų galerijoje.

Mokyklos rekonstrukcijos naujienos

Nors rekonstrukcijos darbai mokyklos pastate dar nevyksta, jie tikrai vyksta specializuotose darbo grupėse. Labai tikimės, kad netrukus ims rūkti statybų dulkės.

Skaityti daugiau...

Kaip mums sekasi rinkti lėšas mokyklos rekonstrukcijai?

Mokykla yra įsipareigojusi rekonstrukcijos projekto įgyvendinimui skirti 15 proc. visų reikalingų lėšų, t.y. 356 192 Lt.

Į rekonstrukcijos fondą jau esame paskyrę 43 500 Lt iš sutaupytų mokyklos lėšų, kurias mums per keletą metų pervedė Esseno (Vokietija) Valdorfo mokykla. Centrinė projektų valdymo agentūra jau kompensavo dar pernai patirtas mokyklos išlaidas pastato pamatų ekspertizei, t.y. 5656 Lt. Netrukus rekonstrukcijos fondą papildė ir pirmoji mūsų bendruomenės narių parama - 5880 Lt. 

Šiandien rekonstrukcijos fonde turime 79 000 Lt (22 proc. reikalingų surinkti lėšų).

Skaityti daugiau...

Vilniaus Valdorfo mokyklos rekonstrukcija

  Jau seniai visi svajojome apie gražų, jaukų, erdvų mokyklos pastatą, kuriame turėtume užtektinai kabinetų, vaikų darželio grupę, o per mokyklos šventes į salę tilptų visi norintys.ES_parama

 Tokiai svajonei išsipildyti atsirado reali galimybė 2009 m. rudenį, kai švietimo ir mokslo ministerija paskelbė kvietimą nevalstybinėms mokykloms teikti paraiškas ES struktūrinių fondų paramai gauti. Tėvų ir mokytojų iniciatyvinė grupė „Resta“ parengė projektą ir gavo finansavimą. 2010 m. spalio 12 dieną buvo pasirašyta projekto „Vilniaus Valdorfo mokyklos pirmojo korpuso rekonstrukcija“ finansavimo ir administravimo sutartis.

Skaityti daugiau...