Antrokų beveik piligriminė kelionė

Antrokai, du mėnesius klausęsi istorijų apie Šv. Pranciškaus gyvenimą, lapkričio 15-16 d. leidosi į beveik piligriminę kelionę į Darželių kaimą (Ignalinos raj.). pas pranciškoną brolį Gintautą. ankstų penktadienio rytą 33 vaikai ir 6 suaugę išvažiavome traukiniu į Švenčionėlius, iš ten - autobusu į Linkmenis. Linkmenyse, aplankę vietines įžymybes, pėsčiomis 2 kilometrus keliavome į Darželių kaimą, pakeliui užsukdami į bažnyčią ir aplankydami kaimynų sodybas. Pas brolį Gintautą įsikūrėme mažuose maldos nameliuose ir visur, kur tik buvo nors kiek vietos. Meldėmės koplyčioje, valgėme pavėsinėje ir kamaroje, miegojome ant pečiaus, lipome į piliakalnį, piešėme, kalbėjomės, klausėmės istorijų, skambinome varpais, dainavome... Kitą dieną, paklausę vargonų ir giesmių bažnyčioje, tuo pačiu keliu grįžome namo. Sušlapę, alkani, bet labai labai laimingi!

P.s. Kaip ir pridera tikrai geram žygiui, patyrėme nuotykių - teko užgrobti kaimo autobusą, kad grįžtume namo :)