Įspūdžiai iš Kaselio (ERASMUS+)

Mūsų mokyklos mokytojai jau nemažai metų per Velykų atostogas išvažiuoja į Kaselio seminarą Vokietijoje. Per pastaruosius dvejus metus šiam seminarui buvo gauta ES parama. Džiaugiamės, kad dėl šios priežasties galėjo išvažiuoti žymiai daugiau mokytojų nei anksčiau. Visi dalyvavę mokytojai vieningai sutaria, kad seminarai labai naudingi, įdomu pasidalinti patirtimi su kitų šalių Valdorfo mokyklų mokytojais ir išmokti naujų mokymo metodų, kurie dabar jau naudojami pamokose. Skelbiame kai kurių dalyvavusių mokytojų atsiliepimus apie seminarą:

Antanas 2016:

Labai džiaugiuosi tuo, kad dalyvavau seminare Kaselyje. Tai buvo mano pirmasis "valdorfinis" užsienio seminaras ir jame turėjau galimybę visą savaitę gilintis į istorijos mokymą filosofiniu, turinio ir didaktiniu aspektais. Jaučiu, kad gerokai praplėčiau savo supratimą apie tai, kodėl reikia mokyti istorijos, kokios istorijos mokyti ir kaip tai daryti Valdorfo mokykloje. Lankiau šiuos kursus: Geschichte: Frühe Neuzeit bis Absolutismus, History: War and Peace with the Eye of the 9th Grader, The history of different ethnicities and immigrant cultures in our nation states - a challenge for teaching and education, Practical Storytelling Skills. Žinias, gautas konferencijoje, neabejotinai pritaikysiu kurdamas lietuviškąją Valdorfo mokyklos istorijos programą. Be to, užmezgiau daug kontaktų su istorijos mokytojais iš viso pasaulio - be galo įdomu išgirsti, kaip dirba kolegos svetur. O jeigu mokiniai norės išvažiuoti mainų, žinosiu, į ką kreiptis.

Po seminaro Kaselyje jaučiuosi ne tik įkvėptas, bet ir profesiškai patobulėjęs savo srityje. Kitąmet su malonumu vėl praleisčiau Velykų atostogas Kaselyje!

Elžbieta 2016:

Kaselyje teko lankyti daug seminarų, programa buvo išties intensyvi - seminarui pasibaigus, džiaugiausi, kad turiu beveik 16 valandų keliauti Lietuvon. Tos valandos tapo viena įspūdingiausių refleksijų, kokiomis save esu apdovanojusi. Beveik visą laiką rašiau - dalinuosi keliomis nuotrupomis.

Ryte eidavau į seminarą vokiečių kalba apie Gėtės ir Šilerio epochą. Pagal vokišką Valdorfo programą šių asmenybių biografijos rekomenduojamos devintokams: ir Gėtė, ir Šileris susidraugavo dar jaunystėje, bet intymus ryšys truko iki pat pastarojo mirties. Jų asmenybės buvo radikaliai priešingos: Gėtė - salonų liūtas, kompanijos siela, gebėjęs būti ir tobulu dvariškiu, ir itin analitišku aplinkos stebėtoju; Šileris - maištininkas, kovotojas, nepritapėlis, principų žmogus, ugninis kovotojo temperamentas. Devintokams aktualios priešpriešos, mat visas jų dvasinis gyvenimas svyruoja tarp kone ekstatiško džiaugsmo ir nykios melancholijos. Jiems Vokietijoje rekomenduojama skaityti ne tik poeziją, kaip įprasta lietuviškose programose, bet ir laiškus, biografijas, atsiminimus. Biografija - kertinis dalykas: būtent ant jos pamato dėstytojas siūlė statyti ištisos vokiečių kultūros epochos supratimo rūmą.

Antrasis pasirinktas seminaras buvo estetika. Per savaitę perbėgome visą meno istoriją nuo Egipto iki XX a. antros pusės. Niekada nepagalvojau, kad tokį stiprų įspūdį daro bandymas atsistoti tokia poza, kokia stovi Egipto ar Renesanso skulptūra. Bandydamas imituoti skulptūrų fizinę padėtį pajunti, kaip keitėsi žmogaus supratimas bėgant amžiams. Mokymas pasitelkiant visas žmogaus jusles ir verčiant jį judėti šiaip jau teorinėse pamokose man buvo atradimas, kuriuo ketinu naudotis praktikoje.

Po pietų laukdavo puikus istorijos seminaras. Iš manęs istorikė vidutiniška - užmiršau tą truputį, kurio niekuomet dorai nemokėjau - bet įspūdį paliko viena mintis: devintokams verta dėstyti Naujuosius laikus, nes jie šiame amžiaus tarpsnyje trokšta susidurti su realybe, ją patirti ir suprasti. Pusę paskaitos vesdavo patyrusi istorijos mokytoja iš Vengrijos Agnesė, o vėliau apie I-ojo pasaulinio karo priežastis, eigą ir pasekmes pasakodavo entuziastingasis istorikas Marcusas Osterriederis. Tikri savo srities entuziastai įkvepia labiau negu intelektualiausios knygos.

Priešpaskutinis seminaras - įspūdinga literatūrinė kelionė per mitų, epų ir šiuolaikinių romanų pasaulį su puikia lektore iš Kalifornijos Robin Theiss. Jos pagrindinis teiginys - devintokai yra itin linkę užsisklęsti savyje: jie mano, kad pasaulis juos tiesiog ištinka. Jei kas juokiasi rūbinėje, vadinasi, juokiamasi iš MANĘS; jei kažkas užsimena apie pietus, vadinasi, tie pietūs skirti MAN. Mokytojo pareiga - išmušti paauglį iš AŠ erdvės ir parodyti, kad yra begalė kitų perspektyvų, kurios yra ne mažiau teisingos nei jo. Literatūra tam - puiki priemonė, tereikia pasirinkti tinkamą kūrinį. Prasmingai suskamba dėstytojos įspėjimas: jei žmogus laiku neatsiveria pasauliui, visą gyvenimą lieka egocentriškas.

Pavalgę sočią vakarienę, keliaudavome į diskusijų grupes. Man teko diskutuoti apie kitataučių mokinių integraciją į nacionalines ugdymo programas. Įdomiausia dalis buvo įvairių šalių atstovų pristatymai: gavau progą darkart permąstyti kultūrų pliuralizmą ir problemas, su kuriomis globalizacijos amžiuje į akistatą stoja įvairios švietimo sistemos.

Darbo krūvis buvo išties intensyvus, bet pajutau, kad jau reikėjo įkvėpimo ir galimybės susipažinti su Valdorfo mokytojais iš įvairių šalių, paklausyti savo srities autoritetų ar tiesiog pačiai pasimokyti, o ne liežuvį iškišus lakstyti aplink savo mokinius. Juk toks malonumas, kai gali tiesiog klausyti ir mėgautis, pačiam nebereikia kalbėti!.. Iš Kaselio grįžau linksmesnė, energingesnė, kaip sakė kolegos - "lygaus ir pailsėjusio veido". Lektoriai išsklaidė kai kurias mano abejones, tačiau, žinoma, pateikė ir naujų. Tikiuosi ir toliau dalyvauti seminaruose, kurie gali įkvėpti ne tik intelektualiai, bet ir dvasiškai.

Tomas 2016

Aš šiemet labai džiaugiuosi savo dalyvavimu seminare Kaselyje. Įgavau daug naudingų žinių, leidžiančių geriau suvokti, koks ugdymo turinys tinkamas tam tikro amžiaus mokiniams. Dabar geriau suprantu įvairius požiūrius, lemiančius skirtingas IT programas skirtingose Valdorfo mokyklose. Tai man padeda planuoti ugdymo turinį. Itin naudingos buvo praktinės žinios apie kompiuterinio šrifto kūrimą - jas pradėjau taikyti vos grįžęs iš seminaro. Manau, mokiniai, kurdami savo šriftą, gali geriau įsisąmoninti rašto ir kompiuterinių technologijų sąsajas. Taip pat džiaugiuosi ir matematikos paskaitomis, kuriose išgirdau ne vieną įdomią idėją, kaip galima pateikti matematikos turinį, džiaugiausi bendrosiomis paskaitomis, praplėtusiomis mano akiratį elektroakustikos, psichologijos ir neuromokslų srityse.

Audrius 2016:

Lankiau chemijos ir geografijos užsiėmimus. Juose gavau daug svarbios informacijos apie metodinius šių dalykų dėstymo 9 klasėje aspektus. Buvo proga naujai pažvelgti į temų išdėstymą, jų sąsajas tarpusavyje ir su kitais dalykais. Labai vertinga buvo pasidalinti patirtimi su kolegomis iš kitų mokyklų. Taip pat dalyvavau bendrose pedagoginėse paskaitose, kuriose buvo aptarinėjami 9 klasėje esančių mokinių amžiaus ypatumai, iššūkiai, kuriuos jie kelia ir ugdymo proceso pritaikymas šiam amžiui.

Eglė 2015

Apie Getės „Faustą“

7-oji tarptautinė Valdorfo pedagogikos seminarų savaitė Kaselyje buvo skirta 12 klasei. Važiavau į šį seminarą patobulinti savo žinių bei pasidalinti patirtimi, todėl, pamačiusi, kad bus seminaras apie „Faustą“, labai apsidžiaugiau. Kiekvieną ankstų rytą vokiečių kalbos ir literatūros mokytojai susirinkdavo į profesoriaus M. Michael Zech vedamą seminarą, skirtą J.V.Gėtės „Faustui“, kurį Vokietijoje nagrinėja 12-oje klasėje. Dirbome su „Fausto“ I ir II dalimis, kartu jas skaitėme ir analizavome. Lektorius išsamiai supažindino su abiejų kūrinių sukūrimo istorijomis, pateikė dar nežinomų faktų apie Gėtę ir jo gyvenimą rašant „Faustą“, atkreipė mūsų dėmesį į didaktinius aspektus dėstant šį kūrinį, taip pat pasidalinome patirtimi, kaip su mokiniais nagrinėti kai kurias scenas, diskutavome apie pagrindines kūrinio temomas, gilinomės į kultūrinius ir filosofinius lygmenis, ugdėme visapusišką požiūrį.

Kontempliatyvi refleksija

Vakarais lankiau lektoriaus ir Valdorfo mokytojo Martyn Rawson vedamą kursą, skirtą Valdorfo mokytojams, norintiems išmokti stebėti ir tobulinti savo pedagoginį darbą su mokiniais. Supratau, kaip svarbu yra stebėti kasdien ir reflektuoti savo darbą ir kaip dalykininko, ir kaip klasės auklėtojo, o taip pat svarbu yra kolegos-mentoriai. Seminare kalbėjome apie tai, kaip vystyti pedagoginį instinktą arba intuiciją, kaip elgtis pedagoginėse situacijose, kaip jas spręsti, kokių sunkumų kyla jose, kaip tobulėti mokytojui, kodėl yra svarbu medituoti ir kontempliuoti bei ką tai reiškia. Diskutavome, kiek aš, kaip mokytojas, galiu kištis į mokinio asmeninį gyvenimą, kodėl svarbus yra atgalinis ryšys ir komentarai mokymosi procese.

Ineta 2015

World Literature

Tai seminaras, kurio pavadinimas tik iš dalies atitinka savo turinį. Pavadinčiau šį seminarą – „Modernybė ir mito kultūra“, kadangi jo metu daugiausia dėmesio buvo skiriama populiariajam fantastikos žanrui („Žiedų valdovas“, „Haris Poteris“, filmai „Matrica“, „Pradžia“ ), siūloma tokio pobūdžio kūrinius analizuoti kaip modernų mitą, į filmus buvo siūloma žvelgti dekonstrukcinės analizės būdu. Dekonstrukcinis požiūris teigia, jog nuo tos akimirkos, kai atsiranda prasmė, mes nematome nieko, išskyrus ženklus, o tuos ženklus kaip metaforas ar simbolius kiekvienas žmogus gali atkurti, pasitelkdamas savo patirtį. Seminare buvo aiškinta, kad šiuolaikinis jaunuolis greit suvokia prasmę, netgi geba įžvelgti keletą prasminių sluoksnių knygoje ar filme, todėl verta su jais kalbėti apie simbolius (ženklus), kuriuos jie pastebi, lyginti juos su autoriaus idėja, svarstyti apie tai, kodėl aš taip suvokiu, kaip tai padeda suvokti patį save. Taigi toks analizės būdas, kai užčiuopiama prasmė ir analizuojami ženklai, yra puikus pretekstas toliau dirbti su savo paties biografija, kurti savo paties (mono)mitą. Seminaro metu buvo itin akcentuojama, kad žmogus, nagrinėjantis mitologiją, ima suvokti savo praeitį, o kurdamas mitus – projektuoja ateitį. Ši informacija mane labai įkvėpė, grįžusi namo pati ėmiausi analizės, taigi neabejotinai siūlysiu ir mokiniams pažvelgti į save per simbolių prizmę tam, kad geriau suvoktų mintį, kad literatūra ir visiems žinomi vizualiniai diskursai – tai pasakojimai apie žmogaus gimimą ir faustišką kelionę per gyvenimą.

Tomas 2015

Robotika

Aš visą savaitę ėjau į robotikos seminarus (du kartus per dieną), kur dirbome grupėmis ir mokėmės pagrindinių Lego NXT robotų funkcijų ir galimybių. Keturi lektoriai paskaitas vedė pakaitomis, supažindino su keletu skirtingų būdų planuoti klasės darbą, dirbant su robotais mokykloje. Praktiniu požiūriu seminarai nebuvo labai naudingi (nes visa praktinė informacija yra internete), tačiau seminarų metu ir po paskaitų vykusios diskusijos leido susidaryti visuminį vaizdą apie robotų pritaikymą Vokietijos Valdorfo švietime ir svetur. Neabejoju metodo veiksmingumu ir jo suderinamumu su Valdorfo pedagogika, netgi su informacinių technologijų mokymu apskritai bet kurioje mokykloje. Norėčiau turėti galimybę pritaikyti įgytas žinias.

Enhancing Independent Learning Skills

Čia iš įvairių perspektyvų diskutavome ir dalinomės patirtimi apie įvairius metodus: „dialogic learning“, aplanko metodą, EPC (European Portfolio Certificate), atvirus klausimus (vietoje aiškių užduočių) ir kt. Taip pat kalbėjome apie vertinimą, su tuo susijusias problemas, įvairius vertinimo būdus, nacionalinius reikalavimus ir kaip juos „apeiti“, SSC (Steiner School Certificate), refleksiją ir kodėl ji mokiniams nepatinka, apie blogus mokymo įpročius, kuriuos turi kiekvienas mokytojas, ką daryti su itin gabiais vaikais ir dar daug įvairių klausimų. Buvo įdomu, pasisėmėme vienas iš kito įvairių požiūrių ir išėjome dar labiau visko nežinodami, nei atėjome!

Vytautas 2015

Įvadas į diferencialinę ir integralinę matematiką

Išklausiau 8-ių akademinių valandų kursą apie tai, kaip dvyliktokus įvesti į diferencialinę ir integralinę matematiką. Tai bene sudėtingiausios mokyklinės matematikos kurso temos, tad dėstytojo pastebėjimai buvo vertingi. Sužinojau, kaip švelniai įvesti diferencialo, nykstamo dydžio sąvoką, sužinojau naują būdą, kaip apibrėžtinį integralą, susieti su neapibrėžtiniu integralu, taip pat per paskaitas kilo minčių apie tai, kad diferencialinė ir integralinė matematika iš esmės yra tikslių išvadų darymas apie begalybę. Begalybė sužavi visokio amžiaus mokinius, tad supratau, kad jei dėstydamas diferencialinę ir integralinę matematiką akcentuosiu tai, kad mokiniai iš principo grumsis su begalybe, tai pridės temai svorio ir savito žavesio.

Laisvoji plokštumos kreivių geometrija

Eidamas į 8 akademinių valandų trukmės kursą apie laisvąją plokštumos kreivių geometriją apie dėstomą dalyką nieko nežinojau. Laisvoji plokštumos kreivių geometrija iš esmės yra tikslių teiginių darymas apie bet kokius pabraukymus tušinuku ant popieriaus. Mane sužavėjo mintis, kad Valdorfo pedagogikoje tiek pirmoje, tiek dvyliktoje klasėje vaikai užsiima laisvąja geometrija - pirmoje klasėje vaikai laisvai piešia kreidelėmis ir tai daro visiškai intuityviai, be didelio mąstymo, o dvyliktoje klasėje mokiniai į tuos pačius piešinius žvelgia visiškai analitiškai ir geba naujas formas išmąstyti, o ne išpiešti. Su kolega Tomu svarstėme apie tokio pobūdžio geometrijos būrelį kitais metais.

Choras

Chore dainavau iš viso beveik devynias astronomines valandas. Per tą laiką išmokome keturiais balsais dainuoti septynias dainas: kelios iš jų afrikietiškos, kitos - europietiškos. Choro repeticijose buvo labai gera pailsinti smegenis ir leisti sau garsiai dainuoti. Savaitės pabaigoje choras keturias dainas atliko viešai, seminaro uždarymo vakare. Buvo taip pat labai smagu.

Mokytojų stažuotė buvo finansuojama Europos Sąjungos lėšomis įgyvendinant Erasmus+ projektą „Žinios, kūrybiškumas ir laisvė – modernaus mokymo pagrindas“.