Dėkojame visiems prisidėjusiems prie mokyklos pianino atsiradimo!