Mūsų mokinių meninės instaliacijos „Panevėžys – Lietuvos kultūros sostinė 2014“ atidaryme

Sausio 31 d. „Panevėžys – Lietuvos kultūros sostinė 2014“ – paskelbė šventės pradžią.

Įspūdingame šviesos ir ugnies festivalyje dalyvavo ir mūsų mokyklos vienuoliktokai: Miglė Zdanavičiūtė, Kamilė Česnavičiūtė, Augustas Maniušis, Dominykas Būta, Martynas Germanavičius, Baltramiejus Skridaila. Padedami mokytojo Vykinto Šlapiko mokiniai parengė šias menines instaliacijas: šviesos tapybą erdvėje, videoprojekcijas ant erdvinių figūrų (vigvamo ir gervės), kubą-kambarį, kuris vaizdavo Amerikos kultūrą iš vidaus ir iš išorės.

Skaityti daugiau...

R. Šimašius pasakoja apie pilietiškumą

 

Antradienį mokykloje lankėsi Remigijus Šimašius ir pasakojo 8-12 klasių mokiniams apie pilietiškumą, atsakinėjo į klausimus apie politiką. Štai kaip jis pats atsiliepia apie antradienį:

Iš šios dienos apsilankymų dviejose puikiose mokyklose: Užupio gimnazijoje ir Valdorfo.

Užupyje smagu, dinamiška, protinga atmosfera. Nustebino (ir nelabai) mokytojos mintis - "teisingai čia viską sakėt, tačiau tai nelabai liberalu..." O juk esu kraštutiniausias iš kur išrinktų liberalų. Ir šnekėjau apie pasirinkimą, pastangas, pasiekimus. Ir kad pilietiškumas esant tiems trims ateina savaime. Nes laimingi žmonės laime dalinasi. Jiems, priešingai nei niurzgliams, rūpi ir kiti.

Valdorfe atvira, laisva, smagu, aštrūs ir teisingi klausimai. Nepatinka, kai gretimos gimnazijos moksleiviai rūko prie mokyklos tvoros...

Dar kas smagu - matyti šių mokyklų švytinčius mokytojų veidus. Daliai moksleivių pasisekė!

Gamtos mokslo savaitė Vilniaus Valdorfo mokykloje

Šią savaitę mūsų mokykloje vyksta mokslo ir technologijų populiarinimo renginys – „Gamtos mokslo savaitė Vilniaus Valdorfo mokykloje“. Jo metu 7-12 klasių mokiniai dalyvauja įvairiose veiklose, pradedant komiksų piešimu chemijos mokslo tematika ir baigiant 3D modeliavimo dirbtuvėmis bei kontaktinės improvizacijos šokio judesiais.

Skaityti daugiau...

Vienos nuotraukos istorija

Televizijos bokšto gynėjai stumia tanką. Vilnius, 1991 m. sausio 13 d.
Nuotraukos autorius Virgilijus Usinavičius

Interviu su fotografu Virgilijumi Usinavičiumi. Kalbino Vilniaus Valdorfo mokyklos mokinė Rusnė Usinavičiūtė (12 kl.)

Fotografavote Sausio 13-osios įvykius. Kodėl?

Dirbau korespondentu žurnale “Švyturys”, bendradarbiavau agentūroje “France Presse”. Fotografavau daugumą Sąjūdžio įvykių. Mėgau fotografuoti rusų kariuomenės veiksmus, kišti nosį, kur nereikia.

Kaip pavyko „pagauti“ kadrą?

Tas vakaras pasirodė palyginti ramus, atrodė, kad nieko jau nebevyks. Grįžau į namus, kurie buvo netoli Televizijos bokšto. Tačiau netrukus langus sudrebino tanko šūviai. Tuoj pat apsirengiau ir pasiėmiau tik fotoaparatą, nebeėmiau nei krepšio, nei visų objektyvų, kurie būtų buvę tik kliuvinys, ir su tėvu išbėgau prie bokšto. Prie jo iš visų pusių plūdo žmonės. Gatvėje, toliau nuo bokšto, stovėjo kelios tanketės, tankas, kuris važinėjo, sukiojo vamzdį, leido dūmus, matyt, tai buvo manevras, skirtas atitraukti gynėjų dėmesį, nes po kurio laiko pasigirdo automatų šūviai nuo bokšto. Užbėgau į kalniuką, perlipau tvorą. Ten buvo daug žmonių, tamsu, sumaištis, dužo stiklai, važinėjo tanketės. Prie bokšto, žmonių minioje, stovėjo tankas. Supratau, kad po jo vikšrais kažkas guli, žmonės akimirką prasiskyrė, spėjau nuspausti užraktą, po to vėl susiglaudė, tankas pavažiavo atgal, tada žmonės išlaisvino ir išnešė sužeistąsias. Bokštą apsupo desantininkai, žmonės nesitraukė, tačiau tapo aišku, kad čia viskas baigėsi.

Skaityti daugiau...