Mykolo žaidimas jau šį penktadienį!

9.30-10.00 renkamės

10.00-13.00 žaidžiame

13.00-14.00 tvarkomės, pietaujame ir išvykstame

Pietūs bus pagaminti visiems vaikams. Turėkite turistinius dubenėlius, puodelius ir valgymo įrankius.

Kas tik galite, atsivežkite tradicinį Mykolinių obuolių pyragą.

Popiečio grupės penktadienį nebus.

Kaip nuvykti į žaidimo vietą?

Žaidimas vyks Verkių miške.

Autobusais Nr. 35, 36, 66 ir 76 važiuoti iki stotelės "Ežerėliai" (kita po "Verkių rūmai"), pereiti gatvę ir eiti dviračių taku (apie 700 m) iki žaidimo vietos, kuri bus paženklinta (raudonu kaspinu ar pan.). Važiuojantys automobiliais paima pakeleivius, važiuoja į Žaliųjų ežerų pusę, už stotelės "Ežerėliai" suka į kairę, į Gulbinėlių g., prie ežero šalikelėj palieka automobilius ir eina dviračių taku iki žaidimo vietos.

Apranga:

Žmonių apranga įprasta, patogi, atitinkanti sezoną (neperšlampantys drabužiai, avalynė).

Angelai apsijuosia galvas baltomis juostomis ir apsisiaučia baltais apsiaustais (gali būti paprasta balta paklodė).

Slibinai turėtų susikurti slibinišką charakterį atitinkantį įvaizdį, pagrindinės spalvos juoda ir raudona.

Tėveliai, padėkite savo vaikams pasiruošti šventei. Padėkite jiems pasirinkti tinkamus drabužius, susitarkite tarpusavyje, kas galėtų pavežėti iki vietos ir parvežti namo. Neužmirškite įdėti priešpiečių, gėrimų bei turistinio dubenėlio, šaukšto, puodelio.

Tėveliai taip pat dalyvauja žaidime ir turi laikytis visų žaidimo taisyklių.

Smagaus žaidimo!

Mes, švento Mykolo drąsūs kariai,

Tamsą išvejam su šviesa.

Kur tavo kardas, Mykolo žmogau!

Skirtas jis tamsai išvaryt!

Kardas šis iš saulės šilumos,

Slibiną galim juo nugalėt.

Tie, kas pajėgia šviesą nešt,

Tai švento Mykolo riteriai!

Atnaujintas mokyklos lankymo tvarkos aprašas

Atnaujintą mokyklos lankymo aprašą galite rasti čia:

Mokyklos lankymo tvarkos aprašas (patvirtinta, 2017)

PAŽINTIS SU PORTFOLIO

„Gera mokykla man yra ta vieta, kurioje tuo pačiu metu po tuo pačiu stogu visi moko ir visi mokosi. Mokiniai moko ir mokosi; direktoriai moko ir mokosi; mokytojai moko ir mokosi.“

Rolandas Barthas

Nežinome, kas laukia mūsų mokinių ateityje, kokių žinių ir gebėjimų jiems prireiks, tačiau siekiame, kad jie išmoktų savarankiškai dirbti, kritiškai mąstyti bei suprastų, jog mokymasis ir tobulėjimas nesiliauja visą gyvenimą. Savo mokykloje nuolat ieškome mokymo būdų, kurie padėtų mokiniams įgyti šių svarbių kompetencijų ir vienas iš jų yra Portfolio metodas.

Su Portfolio metodu pirmą kartą mūsų mokyklos mokytojai susipažino dar 2013 m. dalyvaudami tarptautinėje konferencijoje, o 2015 m. mokykloje viešėjęs Potsdamo Valdorfo mokyklos mokytojas Thilo Koch pristatė savo mokyklos patirtį ir įkvėpė mūsų mokyklos mokytojus išbandyti ir toliau gilintis į Portfolio metodą.

Skaityti daugiau...

Maisto banko akcijoje

Devintos klasės mokiniai prisidėjo prie šios šaunios akcijos. Maisto bankas stengiasi atkreipti žmonių dėmesį į skurde gyvenančių žmonių problemas, bei padėti jiems bent maisto produktais. Statistikos departamento duomenimis beveik kas penktas Lietuvos gyventojas gyvena žemiau skurdo rizikos ribos...