Apie šimtadienį

Vasario 12 d. vakaras buvo ypatingas: vienuoliktokai, įdėję nepaprastai daug jėgų ir entuziazmo, dvyliktokus sveikino su šimtadieniu. Tai – linksma šventė, todėl ir tema šiais metais buvo netradicinė: kalėjimas. Visi dvyliktokai buvo įtariami iš vienuoliktos klasės pavogę sofą. Vienuoliktokai meistriškai suvaidino kiekvieno įtariamojo suėmimą, sukurtą atsižvelgiant į abiturientų pomėgius ir asmenybes. Salė griaudėjo nuo juoko. Mokytojų teatralizuotas teismas dvyliktokus pripažino nekaltais, o vėliau išteisintieji pristatė savo pasirodymo dalį, kurioje vieningai nusprendė, kad verta ištverti likusias šimtą dienų ir baigti mokyklą. Po pasirodymo šventės dalyviai neformaliai bendravo skanaudami kibinus ir gurkšnodami naminę gaivą.

Konstantino Karašausko nuotraukos

WOW dienai mokiniai surinko net 1100 € !

WOW (Waldorf One World) diena skirta skurstančioms Valdorfo mokykloms visame pasaulyje paremti. 2015-ųjų lapkritį visi Vilniaus Valdorfo mokyklos 8–11 klasių mokiniai surado kaip pritraukti paramą į WOW dienos fondą. Sudėjus buvo surinkta 1100 €. Ši suma triskart didesnė negu pernai ir šešiskart – negu per pirmąją WOW dieną mūsų mokykloje. Džiaugiamės galėdami padėti pasaulio vaikams įgyti išsilavinimą.

Aštuntokų mokytojai surengė ekskursiją į pavojingų medžiagų perdirbimo įmonę, kurios teritoriją tvarkė ir už tai gavo 100 €.

Devintokai, mokytojams susitarus, atnešė dovanų į biurų kompleksą. Už pyragus ir gerą nuotaiką surinkti 323 €.

Dešimtokai surengė bėgimą vieno ir penkių kilometrų trasomis, dalino prizus ir šiltą arbatą. Jie gavo 234 €.

Vienuoliktokai šiemet dirbo skirtingose Vilniaus vietose. Lapus grėbusi porelė gavo 15 €. Brigada pakuotojų, pasiskirsčiusių trijose atskirose įmonėse, uždirbo 190 €. Rąstus nešiojusi ir mišką tvarkiusi grupė įvertinta 65 €. Malkas pjovę vaikinai uždirbo 30 €. Keturi valytojai, penkias valandas tvarkę biuro patalpas, o po to dar valę dulkes sandėlyje, gavo 200 €. Iš viso vienuolikta klasė surinko lygiai 500 €.

Aurys Šilinga

Oficialus Waldorf One World tinklalapis

Apie tai, kaip devinta klasė dalyvavo akcijoje Waldorf One World

Lapkričio 26 d. ketvirtadienį, norėdami surinkti pinigų WOW dienos fondui ir paremti neturtingas Valdorfo mokyklas, devintos klasės mokiniai, susiskirstę į nedideles grupeles, ėjo dirbti į įvairias firmas ar dalyti pyragų darbovietėse.

Penkios mokinės važiavo į „Paliesios dvarą“, kur keturios grėbė lapus, o viena dirbo virtuvėje.

Keturi mokiniai važiavo į mišką, kur padėjo rinkti medžius ir tvarkyti mišką.

Dvi grupelės po tris mergaites ėjo dirbti į firmas. Viena grupelė pakavo dovanas kosmetikos firmoje, bendravo su darbuotojais ir pasakojo apie mūsų mokyklą, o kita – ėjo į kino studiją ir dalyvavo laidos filmavime bei bendravo su laidos vedėju.

Dar trys grupelės po 3-4 žmones kepė pyragus ir su jais ėjo į įvairias darbovietės, kur pasakojo apie mūsų mokyklą bei WOW dieną ir siūlė darbuotojams už auką pasivaišinti pyragais. Taigi devintokai iš viso surinko beveik 400 €.

Didžiajai klasės daliai sekėsi bei patiko ši veikla. Mokiniai nusiteikę daryti WOW dieną ir ateinančiais metais.

Simona Gedminaitė, 9 kl.

Sausio 13-oji: apie pergalę, pasidalinimus ir Stanislovą Kuzmą

Sausio 13-ąją Valdorfo mokyklos rytas prasidėjo pilietine iniciatyva „Atmintis gyva, nes liudija“ – languose sužibo žvakutės. Kol plazdeno liepsnelės, kartu susirinkę 9–12 kl. mokiniai ir mokytojai sugiedojo Lietuvos himną ir pasidalino mintimis apie Sausio 13-osios svarbą. Chemijos ir geografijos mokytojas Audrius ragino šią dieną laikyti ne gedulo ir liūdesio, o pergalės diena. Jis teigė, jog Sausio 13-osios įvykiai buvo esminis lūžis Lietuvos istorijoje. Prie Seimo ir Televizijos bokšto budėję mūsų tėvai ir seneliai Lietuvos nepriklausomybę apgynė. Jei ne jie, galbūt šiandien neturėtume brangiausio dalyko – laisvės.

Po mokytojo kalbos pasidalinome mintimis, ką jaučiame mąstydami apie 1991 m. sausio įvykius. Vieni sakė juntantys didžiulį dėkingumą, kiti – pagarbą, treti – pasididžiavimą tankų nepabūgusiais, nepriklausomybę gynusiais artimaisiais. Netrukus mokiniai išsiskirstė į savo klases, vienuoliktokai su dailės mokytoja Nijole pradėjo meno istorijos pamoką. Vis dar neišsisklaidžius pilietiškumo dvasiai, kalbėjome apie skulptorių disidentą Stanislovą Kuzmą, sukūrusį skulptūrą „Pieta“ Sausio 13-osios aukoms atminti Antakalnio kapinėse.

Vienuoliktos klasės mokinė Ugnė Matulevičiūtė