Valdorfo pedagogika Lietuvoje

Valdorfo pedagogikos iniciatyvos Lietuvoje pradėjo gimti po Lietuvos nepriklausomybės atgavimo, kai grupė mokytojų ir tėvų pradėjo ieškoti humanistiškesnės pedagogikos. Šiuo metu Valdorfo pedagogikos principais Lietuvoje veikia septynios mokyklos ir net penkiolika darželių! Dar 2004 metais buvo patvirtinta Valdorfo pedagogikos koncepcija, įteisinusi Valdorfo pedagogikos taikymą švietimo įstaigose.

Lietuvos Valdorfo mokyklų asociacijos tinklalapis LVVPIA tinklalapis

MOKYKLOS

Vilniaus Valdorfo mokykla

Didžiausia Valdorfo mokykla Lietuvoje, išleidusi ne vieną 12-okų kartą. Mokyklą baigę mokiniai jau patys čia dirba mokytojais ir veda savo vaikus. Patyrusi mokyklos mokytojų komanda veda seminarus naujiems Valdorfo mokytojams.

Kauno Valdorfo mokykla

Viena pirmųjų Lietuvos Valdorfo mokyklų, turinti visas 12-ą klasių!

mokyklos tinklalapis

Kazlų rūdos Valdorfo progimnazija

Pirmoji Valdorfo iniciatyva Lietuvoje, kurios pamatus dar 1992 metais padėjo Algirdas Ališauskas ir bendraminčiai.

mokyklos tinklalapis

Vilniaus Valdorfo žalioji mokykla

Kaip atrodytų specialiai Valdorfo pedagogikai pastatyta mokykla? Išaugusi iš Vilniaus Valdorfo mokyklos filialo ši mokykla kuriasi užmiestyje nuo pamatų...

mokyklos tinklalapis

Vilniaus Valdorfo Iniciatyva „Atviroji Mokykla“

Jauniausia VIlniaus Valdorfo mokykla dar auginanti pirmąsias klases ir jau turinti naujas patalpas!

mokyklos tinklalapis

Klaipėdos gamtos mokykla

Pirmoji Valdorfo mokykla pajūryje! Dar tik pirmos klasės, bet užmojai tikrai platūs...

mokyklos tinklalapis

Atradimo mokykla

Nuo kitų metų netoli Panevėžio norėtų atsidaryti nauja Valdorfo mokykla. Tik štai iššūkis: ar jiems pavyks surasti mokytojus ir juos apmokyti dirbti pagal Valdorfo pedagogiką?

mokyklos tinklalapis

Šiaulių Valdorfo mokykla ir darželis

Šiauliuose gimė pirmoji Valdorfo mokyklos klasė! O darželyje veikia net dvi grupės.

mokyklos tinklalapis

Patirčių slėnis

Dvi klasės Trakuose, kuriose bent dalinai taikoma Valdorfo pedagogika.

mokyklos tinklalapis

DARŽELIAI

Namelis medyje

Pirmasis Valdorfo darželis Vilniuje. O įsikūręs jis Saulės gatvėje Antakalnyje.

darželio tinklalapis

Karalių pasaka

Valdorfo darželis Vilniuje, Lazdynėliuose.

darželio tinklalapis

Žemės aidas

Aido g. 7, Vilnius.

darželio tinklalapis

Bitė lingo

Donelaičio g. 8, Vilnius.

darželio tinklalapis

Žaliasis darželis

Vilniaus Valdorfo Žaliosios mokyklos dalis. Elnių g. 7, Bratoniškės, Vilniaus raj.

darželio tinklalapis

Šaltinėlis

Kauno Valdorfo darželis Valdorfo pedagogika besiremiantis nuo 1996 metų. K. Baršausko g. 84, Kaunas.

darželio tinklalapis

Namučiai po smilga

Valdorfo darželis Mažeikiuose.

darželio tinklalapis

Gintarinė šviesa

Valdorfo darželis Klaipėdoje.

darželio tinklalapis

Po saule

Valdorfo darželis Kaune.

darželio tinklalapis

Pasaka

Darželis Vilniuje, Žirmūnų g. 110, turintis dvi Valdorfo grupes.

darželio tinklalapis

Krivūlė

Darželis Vilniuje, turintis Valdorfo grupę.

darželio tinklalapis

Pažinimo medis

Darželis Vilniuje, turintis Valdorfo grupę.

darželio tinklalapis

Žibutė

Lopšelis-darželis Šilutėje, turintis Valdorfo grupę

darželio tinklalapis

Pušelė

Lopšelis-darželis Šilutėje, turintis Valdorfo grupę

darželio tinklalapis

Nykštukas

Lopšelis-darželis Palangoje, turintis Valdorfo grupę.

darželio tinklalapis

Pasaka

Lopšelis-darželis Mažeikiuose, turintis tris Valdorfo grupes.

darželio tinklalapis