Vasario 16-osios žaidimas

***

Vasario 12 d., pirmadienis

Šiandien užsukusieji į Vilniaus Valdorfo mokyklą pateko į Spaudos draudimo laikmetį. Rusiški užrašai, kabantis carinės Rusijos herbas ir caro portretas, paslapčia platinami „Aušra“ ir „Varpas“ nukėlė į 1864 –1904 m. Per pagrindinę pamoką vaikai, kaip ir daraktorių mokykloje, dirbo prie žvakių. Buvo mokomasi iš rusiškų vadovėlių, taip pat – rašyti graždanka, o slapta – lietuviškai. Per pagrindinę pamoką į klases užėjo žandarai, ieškodami knygnešių ir nelegalios spaudos, vėliau apsilankę knygnešiai paliko spaudos, kurią mokiniai paslėpė.

Vasario 13 d., antradienis

Laiko mašina šiandien visus perkėlė į Pirmojo pasaulinio karo pradžią – 1914–1915 m. Per pagrindinę pamoką visų klasių mokytojai perskaitė pranešimą apie karo pradžią. Į klases atėjo karininkas, kuris verbavo stoti į kariuomenę. Skambėjo maršai, kabojo propagandiniai plakatai, vyko tikras muštras. Pavėlavusieji į pamokas buvo siunčiami į med. patikros punktą, kuriame buvo tikrinama būsimųjų rekrutų sveikata. Šios dienos užduotis – sugalvoti idėją ir būdus, kaip galima pasipriešinti rekrutų ėmimui ir išsaugoti lietuvybę.

Vasario 14 d., trečiadienis

Mokykloje skambėjo vokiečių kalba, mat gyvenome kaizerinės Vokietijos okupacijos laikais – 1915–1918 m. Vokiečiai pabuvojo visose klasėse, bandė papirkti vaikus draugišku bendravimu ir saldainiais. Kai kurios klasės buvo tvirtai nusiteikusios, papirkinėjimus atlaikė ir saldainių neėmė.

Vasario 15 d., ketvirtadienis

Per pagrindinę pamoką į klases atėjo vokietė drauge su lietuve. Pranešė apie pasirašytą Nepriklausomybės aktą ir ėmė jį skaityti. Bet palaukite!!! Juk tai 1917 m. gruodžio 11 d. aktas, kuriuo „Krašto Taryba pasisako už amžiną, tvirtą Lietuvos valstybės sąjungą su Vokietijos imperija“. Gerai, kad padėtį išgelbėjo Petras Klimas, kuris atvėrė visiems akis. Bet kur yra tikrasis Vasario 16-osios aktas? Jis dingo! Kiekvienai klasei nuo mažiausios iki didžiausios duodama po užduotį. Taip žaidimas vyko tol, kol visi įvykdė užduotis ir iššifravo visą „Tautišką giesmę“. Beliko atkoduoti kitas nuorodas ir surasti patį aktą. Po valandos pastangų pagaliau tai pavyko. P. Klimas perskaitė Lietuvos nepriklausomybės aktą, kuriuo atkuriama Lietuvos valstybė, visi sugiedojo himną.