Apie mokyklą

Vilniaus Valdorfo mokykla

yra nevalstybinė tėvų ir mokytojų bendruomenės įsteigta bendrojo lavinimo mokykla, ugdymą grindžianti Valdorfo pedagogikos sistema.

Mokykla yra didelės pasaulio Valdorfo mokyklų bendruomenės, kuri šiandien vienija virš tūkstančio mokyklų, dalis. Lietuvoje Valdorfo mokyklos veiklą reglamentuoja Netradicinio ugdymo koncepcija, bei Valdorfo pedagogikos koncepcija.

Mūsų mokyklos istorija prasidėjo 1995 metais, kai buvo suburta pirmoji Valdorfo pedagogikos klasė. Kiekvienais metais suburiant po naują pirmokų klasę, mokykla pamažu išaugo iki pilnos vidurinės mokyklos ir jau yra išleidusi virš dešimties abiturientų laidų. Tai atvirai ir drąsiai žvelgiančių į pasaulį, pasitikinčių savimi, turinčių įvairiapusių gebėjimų jaunų žmonių būrys. Mokykloje nuolat mokosi apie 300 mokinių – po vieną klasę nuo 1 iki 12. 2016 m. mokykla praėjo akreditaciją ir įgijo gimnazijos statusą.

Išsilavinimas

Pagrindinis mokyklos siekis – ugdyti visavertes, savimi ir pasauliu pasitikinčias asmenybes. Mokykloje dalykų mokoma pagal programas, kurias mokytojai rengia naudodamiesi kitų šalių Valdorfo mokyklų programomis ir patirtimi, atsižvelgdami į mūsų šalies kultūrinę aplinką, pedagogines tradicijas, laikmečio dvasios keliamas užduotis. Taip pat atsižvelgiama į Lietuvos bendrojo lavinimo programas ir išsilavinimo standartus.

Baigusiems ugdymo programą mokiniams išduodami valstybės pripažįstami išsilavinimo dokumentai. Visi mokiniai 10 ir 12 klasėje laiko tokius pačius egzaminus kaip ir kitose mokyklose.

Mokyklos vizija

Mokykla, į kurią mokiniai nori eiti, mokytojai dirba su džiaugsmu, tėvai pasitiki.

Mokyklos misija

Padėti vaikams ir jaunuoliams atskleisti savo prigimtines galias, ugdytis naujus gebėjimus ir tapti laisvais žmonėmis, kurie sąmoningai ir atsakingai renkasi savo gyvenimo kelią.

Mokyklos vertybės

Mokymasis

Pasitikime žmogaus dvasine prigimtimi ir noru mokytis: visi kuriame aplinką, kurioje mokomės ir mokome kitus.

Pagarba

Gerbiame save, kitus ir mus supantį pasaulį, savo praeitį ir ateitį.

Laisvė ir atsakomybė

Drįstame būti savimi, skatiname ir puoselėjame kūrybingumą, veikiame prisiimdami atsakomybę.

Bendruomeniškumas

Augame kartu, palaikome vienas kitą, drauge priimame sprendimus ir valdome mokyklą.