Įgyvendintas jau trečias Erasmus+ projektas!

Norime pasidžiaugti, kad mūsų mokykla įvykdė jau trečią Erasmus+ projektą.
Projektas “Kompetencijos – mokymosi visą gyvenimą pagrindas” tęsėsi beveik dvejus, įvyko net 5-ios mobilumo veiklos. Mokytojai vyko į darbo stebėjimo vizitą Vengrijoje, Danijoje „English week“ bei „Deutsche Woche“ kursus Vokietijoje, ir į seminarą Švedijoje „Ateities mokykla“.

Vokiečių kalbos mokytojos dalyvavo intensyviuose kursuose, skirtuose Valdorfo mokyklų vokiečių kalbos mokytojams – „Deutche Woche“. Susirinko daugiau kaip 60 mokytojų iš viso pasaulio nuo Australijos iki Brazilijos. Pagrindinis dėmesys skirtas pradinėms klasėms, naujų metodų paieškai, vaikų motyvacijos mokytis didinimui, mokymo turinio aktualizavimui. Taip pat seminaro metu buvo gilinamasi į dalykų integravimo galimybes, parsivežta konkrečių temų, knygų, žaidimų, ir metodų. Be daugybės teorinių ir praktinių žinių – seminaras suteikė ir daugiau pasitikėjimo savimi – mes judame teisinga linkme!

Skaityti daugiau...

IT mokytojas Tomas: apie savarankišką mokymąsi internete

Pamokose imtis šios temos įkvėpė prof. Valentina Dagienė (VU) ir Ulrike Sievers (Kaselio seminaras Vokietijoje).

Kada tiksliai atsirado pirmasis masinis atvirasis internetinis kursas MOOC (angl. massive open online course) pasakyti sunku [2], tačiau kai vienas iš žymiausių pasaulio universitetų Stanford 2011 metais atidarė kursą Įvadas į dirbtinį intelektą (angl. Introduction to Artificial Intelligence), kuriame užsiregistravo daugiau kaip 160 000 studentų, pradėjome įtarti, kad švietimas stovi ant revoliucijos slenksčio. Šimtas šešiasdešimt tūkstančių studentų! Visiškai nemokamai geriausiame pasaulio universitete! Per kiek metų universitetas tiek galėtų parengti?! Nors idėja dar jauna, situacija nuolat kinta: šiuo metu galima rasti tūkstančius įvairiausių kursų šimtuose skirtingų mokymosi platformų iš žymiausių pasaulio universitetų, institutų ir privačių organizacijų. Galime mokytis bet ko – nuo kepimo pagrindų iki matematinės analizės. Taigi kyla klausimas – kur šiame procese mokyklos vieta?

Kadangi Lietuvos informacinių technologijų mokymo programa 11–12 klasėms neatnaujinta dar nuo 2011 metų, kaip informacinių technologijų mokytojas, jaučiau pareigą praplėsti programos rėmus ir supažindinti mokinius su svarbiausiais, mano supratimu, 21-ojo amžiaus informacinės visuomenės klausimais. Su vienuolikta klase ėmėmės savarankiško mokymosi MOOC platformose projekto.

Skaityti daugiau...

Įspūdžiai iš seminaro „Vertinimas vardan mokymosi“

2018 m. vasario 19 - 20 dienomis Vilniaus Valdorfo mokykloje vyko projekto „Kompetencijos, kūrybiškumas ir metodų įvairovė – modernaus mokymo(si) pagrindas“ sklaidos seminaras „Vertinimas vardan mokymosi“. Įkvėpti vizito į Potsdamo Valdorfo mokyklą, kuriame pagrindinis dėmesys buvo skirtas vertinimui ir Portfolio metodui, nutarėme sukaupta patirtimi pasidalinti su kolegomis iš kitų Lietuvos mokyklų. Apsilankymas Potsdamo Valdorfo mokykloje ir sklaidos seminaras buvo finansuoti Erasmus+ programos lėšomis.

Kas yra Portfolio?

Aplankas (Portfolio) gali būti dokumentas, studijos, užduotys ir kita sistemingai surinkta medžiaga, kuri atspindi vieno ar kelių mokomųjų dalykų mokinio darbą bei pasiekimus.

Skaityti daugiau...

Kaselio seminare apie 10-ą klasę

Šį pavasarį mūsų mokyklos mokytojai vėl turėjo galimybę dalyvauti tarptautiniame Valdorfo pedagogikos seminare Kaselyje. Tai buvo paskutinis seminaras iš mokyklos vykdomo projekto „Kompetencijos, kūrybiškumas ir metodų įvairovė – modernaus mokymo(si) pagrindas“, finansuojamo Erasmus+ programos lėšomis.

Šiais metais dalyviai susirinko iš daugiau nei 30 pasaulio šalių – nuo JAV iki Kinijos. Seminaras buvo skirtas 10 klasei ir apėmė įvairias temas: dalykų (užsienio kalbos, matematikos, fizikos, informacinių technologijų) mokymo metodikos, nauji kūrybiški metodai ir idėjos, poezijos kūrimo, biografijų, kūrybinio rašymo, 3D modeliavimo panaudojimas ugdyme.

Skaityti daugiau...

Laikraščių kūrimo projektas su 11-a klase

Vienas svarbiausių veiksnių, formuojančių šiuolaikinio žmogaus požiūrį į įvairius klausimus, yra žiniasklaida. Tiesa, pastaruoju metu, atsirandant vis naujoms technologijoms, žiniasklaidos pasaulis kinta - iškyla naujų galimybių ir grėsmių, apie kurias anksčiau net nebūtume pagalvoję. Viena iš didžiausių problemų yra ta, kad mažai išmanančiam apie žiniasklaidos nuomonės formavimo principus iškyla grėsmė būti manipuliuojamam. Be to, socialiniuose tinkluose, informaciniuose tinklalapiuose bei spaudoje vizualinė informacija neretai nurungia žodinę. Kyla klausimas, kiek esame sąmoningi vartodami vizualinę medžiagą, ar suprantame, kokį poveikį vizualika turi mūsų nuomonei, pasaulio ir savęs suvokimui?

Skaityti daugiau...

PAVASARIS KASELYJE 2017 (Erasmus+)

Jau ne vienerius metus mūsų mokyklos mokytojai pavasarį per mokinių atostogas vyksta į Kaselį, kur dalyvauja tarptautiniame Valdorfo pedagogikos seminare. Tai didelis tarptautinis renginys, kuriame paskaitas skaito patyrę Valdorfo pedagogikos specialistai, savo patirtimi dalijasi dirbantys Valdorfo mokyklų mokytojai, kuris padeda pamatyti bendras pasaulines ugdymo tendencijas ir pasijausti didelės Valdorfo pedagoginės bendruomenės dalimi. Tai labai vertingas seminaras, kuriame mūsų mokyklos mokytojai gali dalyvauti Erasmus+ programos dėka.

Mokytojų atsiliepimai iš 2017 metų balandžio mėnesio Kaselio seminaro:

Kaselyje lankiau fizikos (elektra ir materija), kūrybinio rašymo, matematikos (projekcinė ir analitinė geometrija) paskaitas. Matematikos paskaitose pagilinau ne tik dalyko žinias, bet ir sužinojau,

Skaityti daugiau...

Pažintis su Portfolio

„Gera mokykla man yra ta vieta, kurioje tuo pačiu metu po tuo pačiu stogu visi moko ir visi mokosi. Mokiniai moko ir mokosi; direktoriai moko ir mokosi; mokytojai moko ir mokosi.“

Rolandas Barthas

Nežinome, kas laukia mūsų mokinių ateityje, kokių žinių ir gebėjimų jiems prireiks, tačiau siekiame, kad jie išmoktų savarankiškai dirbti, kritiškai mąstyti bei suprastų, jog mokymasis ir tobulėjimas nesiliauja visą gyvenimą. Savo mokykloje nuolat ieškome mokymo būdų, kurie padėtų mokiniams įgyti šių svarbių kompetencijų ir vienas iš jų yra Portfolio metodas.

Su Portfolio metodu pirmą kartą mūsų mokyklos mokytojai susipažino dar 2013 m. dalyvaudami tarptautinėje konferencijoje, o 2015 m. mokykloje viešėjęs Potsdamo Valdorfo mokyklos mokytojas Thilo Koch pristatė savo mokyklos patirtį ir įkvėpė mūsų mokyklos mokytojus išbandyti ir toliau gilintis į Portfolio metodą.

Skaityti daugiau...

Gavome Erasmus+ finansavimą

Norime pasidžiaugti, kad gavome Erasmus+ finansavimą dviejų metų trukmės projekto „Kompetencijos, kūrybiškumas ir metodų įvairovė – modernaus mokymo(si) pagrindas“ įgyvendinimui. Pagrindiniai, bet ne vieninteliai projekto tikslai: susipažinti su naujais, efektyviais mokymo(si) metodais, įsigilinti į portfolio metodą ir jo taikymo galimybes, įgyti platesnės tarpkultūrinės patirties.

Šio projekto metu 2017 ir 2018 metų pavasarį mokytojai turės galimybę dalyvauti tarptautinėje pedagoginėje savaitėje Kaselyje. Tai – ypatingas renginys, kuriame paskaitas skaito patyrę Valdorfo pedagogikos specialistai, patirtimi dalijasi mokytojai iš įvairių Europos Valdorfo mokyklų.

Planuojame ir toliau gilintis į portfolio metodą. Jau šį rudenį mūsų mokyklos mokytojai vyks į darbo stebėjimo vizitą Potsdamo Valdorfo mokykloje, kuri turi nemažą patirtį šioje srityje ir iš esmės yra pakeitusi požiūrį į mokymą ir vertinimą.

Tikimės, kad dalyvaudami šiame projekte mūsų mokyklos mokytojai ne tik patobulins savo profesines kompetencijas, bet ir įgis naujų idėjų ir įkvėpimo tolesniam darbui.

Iš kur atsiranda kompiuterinis šriftas?

Valdorfo mokyklose požiūris į informacines technologijas kartais kitoks nei valstybinėse mokyklose, kur technologijos aklai diegiamos kaip papuola. Svarbus dėmesys Valdorfo pedagogikoje tenka susipažinimui su naujomis medijomis. Dėl to, pavyzdžiui, pirmoje klasėje mokiniai seka pasakas apie raides. Dėl to mokiniai pirma mokosi groti muzikos instrumentais ir dainuoti, o muzikos įrašai mokykloje aptinkami labai retai. Dėl to dešimtoje klasėje mokiniai riša knygas, o su kompiuteriais mokiniai pradeda dirbti tik aštuntoje klasėje, kai, mes tikime, jie jau yra susipažinę su tradicinėmis medijomis (raštu, garsu ir paveikslais) ir jau yra pasirengę susipažinti su skaitmeninėmis medijomis.

Šiemet aštuntokai su skaitmenine rašto medija susipažino ypatingai. Kartu ėmėmės didelio iššūkio ir pasiryžome sukurti savo šriftą. Turbūt retas iš mūsų susimąsto, iš kur atsiranda tie šriftai kompiuteryje. Ar pastebėjote, kokios skirtingos gali būti dvi tos pačios a arba g raidės? Ar pastebėjote tarpus raidėse ir tarp raidžių, storius, kontrastus, raidžių užlenkimus, papuošimus, optines iliuzijas? Aš, nors baigęs informatikos studijas, prisipažinsiu, kad niekada nesusimąsčiau, kiek daug darbo įdėta kuriant kiekvieną kompiuterinį šriftą. Dizaineriai prie kiekvienos raidės praleidžia valandų valandas. Šiemet aštuntokai pamėgino „pasimatuoti“ dizainerio amatą. Nors tai buvo didelis iššūkis, visi jį įveikė ir, tikiu, nuo šiol kiekvieną sutiktą spausdintą šriftą matys kitomis akimis.

Žinių ir įkvėpimo pasisėmiau kasmet dalyvaudamas mokytojų seminare Kaselyje Vokietijoje. Mokytojų stažuotės buvo finansuojamos Europos Sąjungos lėšomis įgyvendinant Erasmus+ projektą „Žinios, kūrybiškumas ir laisvė – modernaus mokymo pagrindas“.

Informacinių technologijų mokytojas Tomas Šiaulys

Keletas mokinių atsiliepimų:

Kurti šriftą pradėjome nuo savo vardo raidžių nusibrėžimo. Jas įsikėlėme į kompiuterį ir vektorizavome. Man vektorizuoti sekėsi blogai, todėl turėjau raides dar padailinti kompiuteriu. Tuomet raides kėlėme į šriftų kūrimo programą ir jau galėjome parašyti pirmąjį žodį. Paskui iš esančių raidžių dėliojome naujas raides. Pavyzdžiui, iš o ir i padariau a, o iš a padariau d ir b.
Nojus

Skaityti daugiau...

Ar mokytis analizuoti visada nuobodu?

Mokslo metams einant į pabaigą 9kl. mokiniai išbandė lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Inetos Žymančiūtės sukurtą mokymosi metodą, paremtą brolių Vačovskių filmo „Matrica“ (1999m.) analize. Idėja sukurti būtent tokį mokymosi metodą mokytojai gimė jau ne pirmus metus lankantis stažuotėje Kaselyje (Vokietija), kur savo žiniomis apie literatūros mokymąsi dalinasi tokie žymūs lektoriai kaip M. Rawson, R. Schumacher, R. Teiss. Anot mokytojos, ši analizė yra daugiasluoksnė ir kiek sluoksnių pavyks mokiniams atkapstyti, priklauso nuo jų amžiaus tarpsnio. Kaip teigia filmo aprašymas: „Matrica – tai dirbtinė realybė, kurią mąstančios mašinos sukūrė nuraminti žmonijai, kad galėtų naudotis jos išskiriama energija” ir tai jau intriguoja šiuolaikinį žmogų. Be to, šiuolaikiniai vaikai labiau reaguoja į vaizdą, garso efektus, nei į tekstą, todėl mokyti analizės pagrindų labai paranku pirmiausia pasitelkiant vaizdines priemones. Be to, filme keliami klausimai žadina jaunuolių sąmoningumą, skatina mąstyti apie modernių technologijų įtaką žmogaus gyvenimui, laisvę ir priklausomybę, apie kūno ir proto vienovės svarbą, apie tai, kaip svarbu pažinti save, nugalėti baimę bei pasitikėti savimi. Pamokų metu mokiniai žiūrėjo filmą atkarpomis, diskutavo grupėse, dirbo savarankiškai ir galiausiai parengė baigiamąją analizę pasirinkta problemine tema. Pateikiame keletą mokinių minčių.

Rėja: „Prieš pradėdama rašyti galvojau, kad bus pakankamai lengva, tačiau, kai atėjo laikas rinktis temą, kurį laiką sėdėjau ir nieko nedariau, jaučiausi „užstrigusi“. Po to prie darbo prisėdau namie ir parašiau net per daug! Mokydamasi šiuo būdu sužinojau, kad pradžioje reikia imti ir rašyti viską, apie ką tik galvoji, nesustoti, nes taip galima užstrigti ar apskritai nieko neparašyti. Svarbiausia po to darbą tinkamai suredaguoti“;

Skaityti daugiau...