Kaselio seminare apie 10-ą klasę

Šį pavasarį mūsų mokyklos mokytojai vėl turėjo galimybę dalyvauti tarptautiniame Valdorfo pedagogikos seminare Kaselyje. Tai buvo paskutinis seminaras iš mokyklos vykdomo projekto „Kompetencijos, kūrybiškumas ir metodų įvairovė – modernaus mokymo(si) pagrindas“, finansuojamo Erasmus+ programos lėšomis.

Šiais metais dalyviai susirinko iš daugiau nei 30 pasaulio šalių – nuo JAV iki Kinijos. Seminaras buvo skirtas 10 klasei ir apėmė įvairias temas: dalykų (užsienio kalbos, matematikos, fizikos, informacinių technologijų) mokymo metodikos, nauji kūrybiški metodai ir idėjos, poezijos kūrimo, biografijų, kūrybinio rašymo, 3D modeliavimo panaudojimas ugdyme.

Mokytojų mintys po seminaro ir kelios įžvalgos:

Audrius: Labiausiai įstrigo mintis apie tradicinio mokymo ir Valdorfo pedagogikos skirtumus. Valdorfo pedagogika siekia ne tik atitikti pasaulio lūkesčius (pvz. išlaikyti egzaminus, ar kažko išmokti), bet ir turi aukštesnių tikslų - praturtinti pasaulį, prisidėti prie žmonijos pažangos. Kita svarbi mintis - mokytojas neturėtų mokiniams pateikti "gatavų" atsakymų, reikėtų palikti erdvės jiems patiems pabaigti mintį, kelti klausimus ir pan. Kitaip mokiniai tampa priklausomi nuo mokytojo.

Edvinas: Apie istorinį mitą, kaip jis reiškiasi šiuolaikiniame pasaulyje, kaip mitai kuriami, kad būtų įtaigūs. Mitai gali būti pavojingi, nes juose abstrakcija pateikiama, kaip realybė, jais pasinaudojus galima manipuliuoti žmonėmis. Mokinius reikėtų supažindinti su mitų kūrimo principais, nes tik žinodami, kas yra mitas, mokiniai gali būti jiems atsparūs, nepasiduoti realybės mistifikavimui.

Tomas: Įspūdinga, kad Miuncheno Valdorfo mokykloje 9-10 klasės mokiniai gali pasirinkti vieną iš 6 skirtingų dalykų kursų, pvz. vienas iš jų, ką ir išbandžiau, tai 3D modeliavimas.

Dar labai patiko matematikos kursas, kuriame teigta, kad mokytojo atsakomybė yra įsitikinti, jog visi mokiniai suprato, o mokinių pareiga yra klausti. Mokytojas turi priimti kiekvieną klausimą su pagarba. Mokytojas, skirdamas daug dėmesio ir laiko, padėdamas silpniausiam klasės mokiniui, formuoja saugią ir palaikančią mokymosi atmosferą klasėje. Gali atrodyti, kad mokytojas "gaišta" laiką, tačiau iš tiesų laimi, nes mokiniai nebijo daryti klaidų, nesigėdi, jog kažko nesuprato.

Sąmoningumas. Lektorius Dr. Martyn Rawson paskaitų metu kalbėjo, kaip svarbu mokytojo darbe, turinčiame didelį emocinį krūvį, mokėti kontroliuoti savo emocijas ir jausmus, būti sąmoningam, ramiam viduje. Vienas iš sąmoningumo ugdymo būdų yra meditacija. Meditacija vysto dėmesingumą, koncentraciją, padeda įveikti stresą. Kalbėta apie konkrečias meditacijas mokytojams, bei būdus, kaip jas pradėti ir vykdyti.

Dirbtinis intelektas. Alanas Tiuringas suformulavo testą, kurį įveikęs kompiuteris turėtų būti laikomas dirbtiniu intelektu: jei žmogus, bendraudamas su kompiuteriu per sieną, negali atpažinti, jog už sienos yra mašina, tuomet tokį kompiuterį galima būtų vadinti dirbtiniu intelektu. Lektorė Robin Theiss sako, kad šis testas nėra apie kompiuterį - šis testas yra apie žmogų, apie tai, kas yra žmogus. Mes neturėtume mokyti vaikų išspręsti testus, kuriuos gali išspręsti kompiuteris. Taip mes būtume jau pralaimėję, nes kompiuteris vis tiek tai padarys geriau.

Tuščiaviduriai žmonės:

Ištrauka iš T. S. Eliot (Venclovos vertimas)

Mes sutrūniję žmonės
Tuščiaviduriai žmonės
Mes glaudžiam vienas prie kito
Iškimštas galvas. Deja!
Sausais abejingais žodžiais
Mes kalbinam vienas kitą
Ir tas kuždesys beprasmis
Lyg žiurkių duslus krebždesys rūsyje...
<...>
Akys ne čia
Akių čia nėra
Čia klonis, kur gęsta žvaigždės
Tuščiaviduris klonis
Prarastų karalysčių trupančios žiotys
Galutinio artumo rate
Ieškom vieni kitų
Ir šnabždančios lūpos
Nutyla ties upės paplautu krantu
<...>

Kai pamokoje Robin Theiss davė šį tekstą mokiniams Kalifornijoje, jie paklausė:
- Mokytoja, ar jūs tikra, kad šis eilėraštis iš 20-o amžiaus?
- Taip... O ką?
- Nes skamba lyg čia apie išmaniuosius telefonus!

Akys ne čia
Akių čia nėra