Įgyvendintas jau trečias Erasmus+ projektas!

Norime pasidžiaugti, kad mūsų mokykla įvykdė jau trečią Erasmus+ projektą.
Projektas “Kompetencijos – mokymosi visą gyvenimą pagrindas” tęsėsi beveik dvejus, įvyko net 5-ios mobilumo veiklos. Mokytojai vyko į darbo stebėjimo vizitą Vengrijoje, Danijoje „English week“ bei „Deutsche Woche“ kursus Vokietijoje, ir į seminarą Švedijoje „Ateities mokykla“.

Vokiečių kalbos mokytojos dalyvavo intensyviuose kursuose, skirtuose Valdorfo mokyklų vokiečių kalbos mokytojams – „Deutche Woche“. Susirinko daugiau kaip 60 mokytojų iš viso pasaulio nuo Australijos iki Brazilijos. Pagrindinis dėmesys skirtas pradinėms klasėms, naujų metodų paieškai, vaikų motyvacijos mokytis didinimui, mokymo turinio aktualizavimui. Taip pat seminaro metu buvo gilinamasi į dalykų integravimo galimybes, parsivežta konkrečių temų, knygų, žaidimų, ir metodų. Be daugybės teorinių ir praktinių žinių – seminaras suteikė ir daugiau pasitikėjimo savimi – mes judame teisinga linkme!

Anglų kalbos mokytojos dalyvavo anglų kalbos savaitėje „English Week“, skirtą Valdorfo mokyklų anglų kalbos mokytojams. Dėl įspūdingos architektūros statinių mokytojai šį seminarą praminė „anglistų Hogvartsu“. Kursai pasižymėjo intensyvumu, gilumu, konkretumu, meninių, socialinių veiklų gausa ir galimybe susipažinti su kolegomis iš įvairių pasaulio kampelių. Mokytojos patobulino meninių, judesio, istorijų pasakojimo metodus skirtus jaunesniųjų klasių kalbų mokymui. Vyresniųjų klasių mokymui daug dėmesio buvo skirta literatūrai, kūrinių nagrinėjimui, bei kūrybinio rašymo metodams.Į Darbo stebėjimą Vengrijoje buvo išvykę Mykolas ir Danutė. Mykolas stebėjo ir mokėsi, kaip dirbti su pradinukais, kaip organizuojamos pamokos, dienos struktūra, kaip geriausiai mokyti kalbos, matematikos, darbelių. Danutė aiškinosi, kaip dar geriau padėti vaikams, kuriems pagalbos labiausiai reikia, gilinosi į „Extra Lesson“ metodiką, didino įvairių pratimų skirtų lavinti koordinaciją, motoriką, suvokimą įvairovę. Pradinukų mokytojai pastebi, kad vaikai kuriems sekasi šiek tiek sunkiau - po darbo su Danute, pasiveja savo klasiokus. Mokytojai taip pat stebėjo mokyklos patirtį organizuojant ugdymo procesą bei mokyklos valdymą. Po vizito imta aktyviau kalbėti apie trylikos metų mokyklos idėją. Keltos idėjos dėl bendrų ritminės dalies veiklų, susijusių su metų ritmu - bendras visos mokyklos dainavimas Advento laiku, jau įgyvendintas šiemet.

Mokytojai taip pat lankėsi Odensės Rudolfo Šteinerio mokykloje. Odensės Valdorfo mokykla nustebino išskirtiniu dėmesiu muzikiniam ugdymui, bendruomeniškumu bei kūrybiniais mokinių projektais. Tuo metu, kai mokykloje viešėjo mūsų mokytojos, 7-8 klasių mokiniai vykdė labai įdomų projektą – mergaitės ir berniuko kambarį, kurio tikslas ne tik sukurti kambarį kaip galutinį produktą, bet išmokti dirbti kartu, planuoti laiką ir darbus, spręsti problemas, panaudoti medžiagas antrą kartą. Taip pat užsimezgė kultūriniai ryšiai su Odensės mokyklos choru, kuris kartu su Vilniaus Valdorfo mokyklos choru pasirodė Vilniuje ir surengė nuostabų koncertą. Tai paskatino ir mūsų mokyklos chorą – aktyviau dalyvauti įvairiuose koncertuose, vykstančiuose ir už Lietuvos ribų.

Švedijoje vykusiame seminare su Iris Johanssen dalyvavo mokytojai iš Vilniaus Žaliosios Valdorfo mokyklos, Vilniaus Valdorfo mokyklos ir Pilkrogs mokyklos. "Mokau žmones geriau komunikuoti su savimi bei kitais. Ir taip padedu jiems tapti geresniais profesinėje srityje" - sako Iris. Mokyklose tiek vaikai, tiek mokytojai patiria nemažai įtampos, XXI a. vaikai gimę visiškai kitokioje komunikacinėje aplinkoje, kai informacija pasiekiama internetu, kai atsakymą ar žinias gali gauti beveik bet kas ir labai greitai. Tai koks mokytojo vaidmuo? Ar reikia mokytojo mokiniams? Iris patikino, jog TAIP. Šiuolaikiniams mokiniams svarbiausias yra asmeninis kontaktas su mokytoju, su suaugusiu žmogumi. Turėti galimybę pažinti mokytoją, kaip asmenybę ypač svarbu paauglystėje. Penkių dienų pedagoginės komunikacijos šventėje buvo nesibaigiančių klausimų, neišsemiamų atsakymų, dainų ir žaidimų, žygių ir maudynių. Mokytojai parsivežė vidinės pusiausvyros, naujų įžvalgų ir noro sugrįžti į klasę pas mokinius keliančius klausimus, iššūkius ir kviečiančius kurti Ateities mokyklą jau dabar.

Projekto dalyviai vieningai sutaria, kad susipažinti su kolegomis iš kitų šalių, stebėti kitos mokyklos gyvenimą ir ugdymo procesą, dalyvauti kursuose yra neįkainojama patirtis ir patiems dalyviams, ir visai mokyklai. Nors tobulėjimas ir ugdymo kokybės gerinimas yra ilgalaikis procesas, bet projekto rezultatai tokie kaip patrauklesnės, įdomesnės, skatinančios kūrybiškumą pamokos, padidėjusi mokytojų kvalifikacija, ryškesni tarptautiškumo metmenys, naujos galimybės mokinių projektinei ir praktinei veiklai – juntamos jau dabar.