Efektyvus mokymo erdvių pritaikymas įvairiapusiškam ugdymui