Vilniaus Valdorfo mokyklos rekonstrukcija

  Jau seniai visi svajojome apie gražų, jaukų, erdvų mokyklos pastatą, kuriame turėtume užtektinai kabinetų, vaikų darželio grupę, o per mokyklos šventes į salę tilptų visi norintys.ES_parama

 Tokiai svajonei išsipildyti atsirado reali galimybė 2009 m. rudenį, kai švietimo ir mokslo ministerija paskelbė kvietimą nevalstybinėms mokykloms teikti paraiškas ES struktūrinių fondų paramai gauti. Tėvų ir mokytojų iniciatyvinė grupė „Resta“ parengė projektą ir gavo finansavimą. 2010 m. spalio 12 dieną buvo pasirašyta projekto „Vilniaus Valdorfo mokyklos pirmojo korpuso rekonstrukcija“ finansavimo ir administravimo sutartis.

 

Bendra projekto vertė 2 374 614 Lt. Pagal šią sutartį iš ES struktūrinių fondų mokyklai yra skiriama 2 018 421 Lt, mokykla įsipareigoja prisidėti prie projekto įgyvendinimo 356 192 Lt.
img-Y22113015-0001
Pagal šį projektą numatoma rekonstruoti pirmąjį mokyklos korpusą.
Rekonstrukcijos metu planuojama atlikti šiuos darbus:

 
 - pastatyti ir įrengti euritmijos ir renginių salę (238 kv. m. ), muzikos ir dailės kabinetus;
 - rekonstruoti pirmojo korpuso du esamus aukštus, modernizuojant esamus kabinetus ir įrengiant 3 naujas klases;
 - modernizuoti vidaus vandentiekio, centrinio šildymo sistemas, pakeisti elektros instaliaciją, apšiltinti fasadą, įdėti sandarius langus;
 - įsigyti naujų baldų 3 naujoms klasėms, muzikos ir dailės kabinetams, salei.

Projekto įgyvendinimo terminas 2012 m. rugsėjo 31 d.

img-Y22113030-0001Atlikus pirmojo korpuso rekonstrukciją bendras naudingas mokyklos plotas padidėtų apie 400 kv. m. Atsirastų reali galimybė mokyklos patalpose įsteigti taip reikalingą Valdorfo darželio grupę, sumažėtų mokyklos išlaidos pastato šildymui.

Mokyklos rekonstrukciją lydi nemaži mokyklos finansiniai įsipareigojimai. Pasirašytoje finansavimo sutartyje mokykla įsipareigoja projektui įgyvendinti skirti 15 proc. visų reikalingų lėšų, t.y. 356 192 Lt.  Šiuo metu mokykloje veikiančiose iniciatyvinėse grupėse svarstoma, kaip surinkti reikalingas lėšas. Pagrindinės idėjos yra šios:

 
- Vienkartinis kiekvienos šeimos piniginis įnašas
- Beprocentės paskolos iš tėvų ir mokyklos draugų
- 2 proc. parama
- Mokykloje vykstančių mugių ir kitų renginių pelnas
- Užsienio ir vietos rėmėjų parama. Spalio mėnesį į mokyklą buvo atvykusi organizacijos „Rudolfo Štainerio ugdymo meno draugai“ valdybos narė Nana Goebel. Finansinę paramą ji pažadėjo tik tuo atveju, jei Vilniaus Valdorfo bendruomenė pati prisidės savo lėšomis ir savo jėgomis.
- Sukauptos mokyklos lėšos. Mokyklos strateginės grupės sprendimu, kelis metus kaupta Vokietijos Esseno Valdorfo mokyklos parama, t. y. 87 000 Lt, buvo padalinta per pusę ir viena jos dalis skirta pirmojo korpuso rekonstrukcijai. Kita dalis palikta būsimajai antrojo korpuso rekonstrukcijai.

Iki šios dienos padaryta
 
Konkurso būdu išrinktas architektų biuras, kuris parengs visos mokyklos rekonstrukcijos projektą. 

 
img-Y22113048-0001Rekonstrukcijos projekto vykdymą koordinuoja tėvų ir mokytojų iniciatyvinė grupė „Resta“.
Grupės nariai:
Rasa Čirienė
Arūnas Kazlauskis
Raimondas Maciulevičius
Vaiva Mikalauskienė
Linas Petroševičius
Aušra Puskunigienė
Renatas Turčinavičius

Jurgis Rubaževičius

Kristijonas B

 Pagrindinę informaciją apie projektą galima rasti mokyklos svetainėje www.vivamokykla.lt, mokyklos skelbimų lentoje.