Dvyliktokai pristatė socialinę praktiką

Rugsėjo 10 dieną mokykloje vyko dvyliktokų socialinės praktikos pirmosios dalies pristatymas. Atlikusieji praktiką teigė, kad jų tikslas buvo bendrauti su socialiai jautriomis grupėmis, teikti joms socialines paslaugas, mokytis savarankiškumo ir atsakingumo.

Trys mokiniai Ieva, Aidas ir Kasparas praktiką atliko Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos namuose. Jaunuolius sužavėjo tai, kad globos namai renovuoti. Vaikai bei jaunuoliai ten pavalgę, apsirengę. Deja, jiems trūksta labai svarbaus dalyko – tėvų meilės ir šilumos. Mokiniai pastebėjo, kad globos vaikų namų auklėtinių net šypsenos kitokios negu paprastų vaikų. Dvyliktokai pasakojo, kad toli gražu ne visi vaikai ten našlaičiai. Daugelis jų turi tėvus, deja, asocialius, net neketinančius jų atsiimti iš vaikų namų ir tai labia liūdina. Mokinių darbas buvo bendrauti, žaisti su vaikais ir jaunuoliais. Vaikų namų auklėtiniai greitai priprato prie praktikantų ir labai jų laukdavo. O praktikantai suprato, kaip turime džiaugtis, kad turime tėvus. Gal kartais su jais ir pasipykstame, bet svarbu, kad jie yra.

Dominykas B. praktiką atliko išsvajotoje Švedijoje, Valdorfo pedagogikos darželyje. Jo darbas taip pat buvo žaisti su vaikais. Švedų darželio auklėtiniai greit prisirišo prie naujo “auklėtojo”, noriai įsitraukdavo į jo siūlomus žaidimus. Dominykui praktika naudinga buvo ir tuo, kad jis pagilino švedų kalbos žinias.

Baltrus su Mykolu praktiką taip pat atliko Valdorfo pedagogikos darželyje. Jie darbavosi Vilniaus darželyje „Pasaka“. Mokiniai liko patenkinti savo patirtimi, kad išmoko bendrauti su mažamečiais, prižiūrėti juos žaidžiančius. Jie sakė džiaugęsi, kad Valdorfo pedagogikos grupių vaikai daug laisvesni, jiems leidžiama laipioti po medžius, lauke žaisti su smėliu ir vandeniu, nebarami išsitepus.

Augustės praktika vyko Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų centre, darželyje. Iš pradžių mergina net nežinojusi nuo ko pradėti, nes visiškai negalėjo susikalbėti. Po kurio laiko ji pramoko kurčiųjų gestų, o kai nežinodavo kokios frazės, praversdavo mimika. Dabar mergina pasakoja nesutriktų viešajame transporte sutikusi kurčiąjį, galėtų jį paklausti nesudėtingų klausimų, kai ką atsakyti.

Saulė taip pat dirbo su kurčiaisiais ir neprigirdinčiaisiais. Tik jos praktika vyko mokykloje. Ji padėjo tiems mokiniams, kuriems sunkiau sekėsi mokslai. Mergina liko sužavėta trečios klasės mokytojos darbu. Merginą patraukė pedagogės atsidavimas savo profesijai, mokiniai ją taip pat labai myli, dažnai prisiglaudžia, apsikabina.

Augusto praktika vyko Zujūnų seniūnijoje, kur stovyklavo fizinę ir protinę negalią turintys neįgalieji. Vaikinas teigė išmokęs su jais bendrauti, dabar jų nebebijotų sutikęs gatvėje. Stovykloje jaunuolis padėjo neįgaliesiems buityje.

Ernestas ir Dominykas D. praktikavosi „Maisto banke“. Jaunuoliai rūšiavo ir krovė maistą, skirtą varguoliams. Praktikantai išvydo, kaip kai kurie žmonės laukia paramos maistu. Jų vilkikas su maistu keliavo po įvairias seniūnijas. Jiems privažiavus, varguoliai jau būriuodavosi, laukdami maisto.