Atsiliepimai iš šviesų festivalio „Beepositive 2017“

Spalio 14-tos vakarą Pilaitės dangų nušvietė meninkų sukurtų instaliacijų šviesos. Tai kasmetinis šviesų instaliacijų festivalis „Beepositive“. Jame jau antrą kartą dalyvavo ir mūsų mokyklos 11-tos ir 12-tos klasių mokiniai su savo sukurtais šviečiančiais objektais. Nors oras buvo klaikus, montuojant instaliacijas ištisą dieną lijo, prasidėjus renginiui lietus taip pat nesitraukė, tačiau atrodo, kad žiūrovų tai neišgąsdino ir iki pat vidurnakčio minios žmonių gėrėjosi nuostabiu reginiu.

Pasiklausykim ką apie renginį mums papasakojo pačios dalyvės.

Gaja (12 kl.)

Instaliacija „Vienas“

Šviesos festivalyje „Beepositive“ planavau sudalyvauti dar praeitais metais, bet nespėjau užbaigti instaliacijos, todėl sudalyvavau šiemet. Festivalis buvo įspūdingas, tik nuvylė organizacija. Tą vakarą smarkiai lijo ir toje dalyje, kur buvo mano instaliacija, nuolat dinginėjo elektra. Kitoms instaliacijoms galbūt tai taip labai netrukdė, bet maniškė buvo toliau nuo kelio ir pastebima tik šviečiant, todėl daug kas jos nematė ir tai mane liūdino. Vis dėlto viešai pademonstruoti savo kūrinį buvo labai gera patirtis ir rezultatu esu patenkinta. Planuoju nenuleisti rankų ir dar ne kartą sudalyvauti festivalyje su naujais darbais.

Gabija (12 kl.)

Instaliacija „Lengva svajonė“

Šviesų festivalis man labai patiko, trumpai buvau apibėgusi dalį šio renginio ir mane tikrai sužavėjo. Kaip dalyvė, galiu pasakyti, kad man buvo visai linksma, nepaisant blogo oro ir elektros dingimo, nuotaiką keldavo žiūrovų susižavėjimas mano šviesos instaliacija, bei žmonės, kurie praskaidrindavo nuotaiką. :)

Gabija S., Rūta, Rasa, Gabija D., Rėja (11 kl.)

Instaliacija „Laiko tėkmė“

Festivalio idėja ir instaliacijos buvo įspūdingos. Nepasant to, kad žmonių smalsumas truputį sugadino mūsų instaliaciją, renginys pavyko ir buvo smagu. Ačiū organizatoriams ir savanoriams už pagalbą.

Renginio organizatorius Andrius Ciplijauskas dėkojo mūsų mokyklos mokiniams už dalyvavimą, atsiprašė už techninius nesklandumus ir kvietė dalyvauti kitais metais.

Spalio naujienlaiškis

Skaityti naujienlaiškį

Prisimename pavasarinį Kaselio seminarą 2017 (Erasmus+)

Jau ne vienerius metus mūsų mokyklos mokytojai pavasarį per mokinių atostogas vyksta į Kaselį, kur dalyvauja tarptautiniame Valdorfo pedagogikos seminare. Tai didelis tarptautinis renginys, kuriame paskaitas skaito patyrę Valdorfo pedagogikos specialistai, savo patirtimi dalijasi dirbantys Valdorfo mokyklų mokytojai, kuris padeda pamatyti bendras pasaulines ugdymo tendencijas ir pasijausti didelės Valdorfo pedagoginės bendruomenės dalimi. Tai labai vertingas seminaras, kuriame mūsų mokyklos mokytojai gali dalyvauti Erasmus+ programos dėka.

Mokytojų atsiliepimai iš 2017 metų balandžio mėnesio Kaselio seminaro:

Kaselyje lankiau fizikos (elektra ir materija), kūrybinio rašymo, matematikos (projekcinė ir analitinė geometrija) paskaitas. Matematikos paskaitose pagilinau ne tik dalyko žinias, bet ir sužinojau, kaip nuosekliai paaiškinti moksleiviams funkcijos sąvoką, pristatyti projekcinę geometriją. Dėstytojai nuolat patardavo, kaip galima būtų elgtis konkrečiose situacijose, kaip padėti mokytis skirtingų gebėjimų mokiniams. Kūrybinio rašymo užsiėmimai padėjo geriau pažinti save. Darbo grupėse išbandėme įvairius problemų sprendimo būdus.

Tomas Puzeris, matematikos mokytojas.Dalyvavau man asmeniškai aktualius bei su vokiečių literatūra susijusius kursus: V. Fon Ešenbacho kūrinio "Parsifalis" nagrinėjimas ir dėstymas, šiuolaikinių medijų bei kino užsienio kalbų pamokose panaudojimas, žmogaus sąmonės vystymasis žvelgiant per muzikos istoriją.

Kaip visada šis seminaras sustiprina pasitikėjimą savimi, įkvepia kūrybai ir duoda įvairiausių idėjų tolimesniam darbui, padeda pamatyti naujus kalbos mokymo aspektus. Ypač patiko kursas apie Parsifalį. Planuoju skirti periodą šio kūrinio analizei su savo mokiniais, nes šis kūrinys pasakoja apie žmogaus brandą ir yra pilnas pamokančių, gyvenimiškų istorijų. Įdomus ir naudingas buvo kursas apie medijas, kuriame gavau daug idėjų, kaip panaudoti spaudą ir filmus užsienio kalbos mokymuisi. Jas jau spėjau panaudoti su 11-a klase. Planuoju su vyresnėmis klasėmis turėti periodą, kur nagrinėtume spaudą ir patys rengtume žurnalus.

Eglė Pečiulytė, vokiečių kalbos mokytojaDalyvavau informacinių technologijų kurse, kur mokėmės dirbti su Arduino UNO mikrokontroleriais. Robotika šiuo metu žengia sparčiais žingsniais tad ir Valdorfo mokykloje mokiniai turėtų bent šiek tiek apie tai nusimanyti. Kadangi 9-10 klasėje informatikos ugdymo turinys yra nusakytas bendrais bruožais, o programavimo platformą galima pasirinkti mokytojui ar mokyklai, planuoju mokinius supažindinti su Arduino UNO mikrokontroleriais ir jų programavimu panašia į C programavimo kalba UNO. Tai būtų naudinga tiems, kurie rinksis išplėstinį informatikos kursą 11-oje klasėje, nes ši programavimo kalba labai panaši į C++, kurios vėliau mokiniai mokosi. Mokytis programuoti su mikrokontroleriais yra daug vizualiau, dėl to mokiniai turėtų greičiau ir giliau įsisavinti ugdymo turinį.

Kurse „News media“ diskutavome, dalinomės, praktiškai išmėginome įvairiausius būdus, kaip savo pamokose galime naudoti įvairias medijas: garso, vaizdo, leidinius, reklamą ir pan. Dėstytoja pristatė keletą projektinių veiklų (apie užsienietiško laikraščio kūrimą, vaizdo filmuko kūrimą), kurias vienokia ar kitokia forma planuoju įkomponuoti į ugdymo procesą. Neaplenkėme ir klausimo, ar šiuolaikinės medijos siejasi ar nesisieja su Valdorfo pedagogikos filosofija.

Fizikos kurse apie elektromagnetizmą bei muzikos istorijos kurse praplėčiau savo žinių ribas. Tiek fizikos, tiek muzikos istorijos kurso dėstytojai buvo labai stiprūs mokytojai, dėl to matyti jų darbą su auditorija ir mokymosi proceso organizavimą, buvo taip pat labai naudinga.

Tomas Šiaulys, informatikos mokytojasKaselio seminaras man yra reikšmingas dėl dalijimosi patirtimi, palaikantis ir įkvepiantis. Seminare kiekvienas dėstytojas paskaitas praturtina sava patirtimi ir įžvalgomis. Šiemet biologijos grupėje turėjome galimybę aptarti naujausias evoliucijos tyrimų tendencijas ir kryptis. Paskaitose apie ląstelę ir ekologiją kilo idėjų, kaip šias temas būtų galima susieti su kitų 11-os klasės dalykų temomis ir dar labiau integruoti mokomuosius dalykus. Dalyvavau diskusijų grupėje „Mikrokosmosas ir makrokosmosas“. Ši tema yra viena pagrindinių Valdorfo mokyklos 11-os klasės biologijos dalyko temų. Mano pasirinktas meninis užsiėmimas – piešimas ant mokyklinės lentos – lavina estetinį gamtos suvokimą ir gebėjimą jį perteikti. Šie įgūdžiai padės man kūrybiškiau ir vaizdžiau pateikti mokomąją medžiagą biologijos pamokose.

Rita Skridailienė, biologijos mokytojaSeminaro metu labai daug sužinojau, pasisėmiau naujų idėjų savo darbui, gavau peno sielai ir kūrybiškumui. Dar neturiu darbo su vyresnėmis klasėmis patirties, tad buvo įdomu ir naudinga pažvelgti, kur link keliauja dar pirmoje klasėje besimokantys vaikai, kas jų laukia vyresnėse klasėse.

Šiame seminare gilinausi į matematikos dėstymo metodiką. Matematika daugeliui mokinių yra sudėtingas dalykas, kuris reikalauja valios, pastangų ir mąstymo, todėl mokytojui svarbu gebėti perteikti žinias įvairiais būdais, mokėti paprastai paaiškinti sudėtingus dalykus.

Mokykloje dirbu neseniai, tad užsienio kolegų pasidalinimai savo patirtimi man buvo labai vertingi. Be to daugiau sužinojau apie kitų šalių Valdorfo mokyklas, buvo įdomu išgirsti apie labai skirtingą patirtį, ypatumus ir problemas, su kuriomis jos susiduria.

Vaida Petravičiūtė, matematikos mokytojaVizitas į Kaselio seminarą finansuotas Erasmus+ projekto lėšomis.